دلیل هفت از ۴۴

دانلود فیلم آویزان شدن بنر مرگ بر خامنه ای در ایران

جایگاه عدد هفت در فرهنگ ایران و جهان و پیرو آن  باز شدن این عدد در بخشهای مهمی از زندگی شاید این نکته را در نظر می آورد که این نوشته هفت روز پیش از یک واقعه مهم میبایست نوشته شده باشد که دقیقا اینچنین است

به موضوع هفت برگردیم و اشاره ای کوتاه به نقش هفت در فرهنگ انسانی

 هفت امشاسپندان ، هفت آتشکده، هفت هنر،‌هفت تنان،هفت قلم آرایش ( وسمه،‌سرمه،نگار،‌خچک،زرک،غازه، سپیداب) ، هفتابیجار، هفت آب ، هفت اورنگ، هفت اختر، هفت پرده، هفت اقلیم، هفت نت موسیقی، هفت دستگاه موسیقی، هفت در ریاضیات( هم فرد است هم طبیعی است و هم اول است)، هفت علوم انسانی (علوم سبعه)،‌عجایب هفتگانه طبیعی، هفت الوان، هفت گاو لاغر که هفت گاو فربه راخوردند( خواب فرعون)، هفت سنبله لاغر و هفت سنبله پر، هفت سال قحطی مصر، هفت ایل قزلباش، هفت پایه(گردون)، هفت پیکر( نام یکی از پنج منظومه نظامی گنجوی) ، هفت شهر عشق،‌ هفت چشمه،‌ هفت خط جام جمشید( جور و بغداد و بصره و ازرق و اشک و کاسه گر و فرودینه)، هفت خط( ثلث،‌محقق، توقیع ، ریحان،‌رقاع ،‌نسخ،‌تعلیق) هفت خوان، هفت سین ،  هفت ملت ، هفت سامورایی( ساخته آکیرا کوروساوا)، هفت برگ،‌ آش هفت دونه هفت گیاه( ایران باستان) ، هفت ارکان، هفت مرده، هفت مام، هفت فلک، هفت سیاره، هفت تیر( اسلحه)، هفت مهر( ادیب الممالک فراهانی گوید: آدمی را چو هفت مهر به دل- نبود کم شمار از اهریمن / مهرناموس و زندگانی و دین-عزت و خاندان و مال و وطن) هفت گز( که منسوب است به ابوسعید ابوالخیر: گرملک تو شام و گر یمن خواهد بود – وزسرحد چین تا به ختن خواهد بود/ روزی که از این سرا کنی عزم سفر – همراه تو هفت گز کفن خواهد بود) و این پایانی را به خامنه ای بی همه چیز میگویم که اینچنین ظلم و ستم و جفا و ناروایی و دروغ و ناراستی و نامهربانی را رواج داده است در سایه غرور و کم آگاهی خودش و القاهایی که از یک فرهنگ سخیف ضد آزادی و انسان در حوزه های کثیف مذهبی آموخته است و پیوند حاجی و آخوند را در ترکیب حاجی آخوند بروز میدهد. ننگ به حاجی و ننگ به آخوند

مبحث به این خوبی را میتوانیم در خصوص هفت به پیش ببریم و اثرات هفت در زندگی و محاسبات و بستگی و وابستگی هایی که فرهنگ انسانی برای عدد هفت برای خودش ایجاد کرده است وگرنه خود ۷ در طبیعت به خودی خودش وجود ندارد و ما به وجود آورنده آن بوده ایم- درست مثل نتهای موسیقی دو – ر – می- فا – سل – لا – سی ،‌بله البته هفت درخت و هفت خانه و هفت هواپیما را داریم و یا هفت میوه ولی اینکه خود ۷ در طبیعت به خودی خودش وجود داشته باشد ،‌چنین نبوده است ولی ما اینهمه مصرف آنرا ایجاد کرده ایم و آنرا ساخته ایم

پیشنهاد من به دربار فاسد دستگاه خامنه ای جنایتگار این هست که عدد هفت را که میتواند مبنای تغییراتی باشد ، سرلوحه مرام و انسانیت خودشان قرار دهند و همانگونه که وی انگلیسی به عنوان حرف نخست واژه ویکتوری سمبل پیروزی هست (که دقیقا نیز مثل هفت میباشد)، یک پیروزی برای خودشان و ایران و جهان بیافرینند ( حالا این احمق های دستگاه خامنه ای هم خیلی حرف گوش کن هستند و همین حالا میگویند چشم امر بفرمایید) و هفت کار را بکنند که بتوان وارد جزییات شد و هر ایرانی باشرفی که پیدا بشود گوشه ای از کار را بگیرد و به شعاع هفت متر مربع پیرامون خودش را سرشار از شادی ،‌ سرور ، شادمانی ، عشق ورزی، مهربانی، دهشمندی و خردورزی بسازند تا هفت پیکره همبودگاه جانی تازه بگیرد و حالا هفت کاری را که نسخه میکنم به دستگاه منحوس و ظالم خامنه ای

 یک ) رعایت حق زندگی دیگران

دو ) منع شکنجه و برده داری

سه ) آزادی بیان و فکر تا تحقق آزادی و حقوق فردی ، محدودیتهای قانونی به قصد امنیت در جهت بازشناسی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران ایجاد شده تا پیش شرط های عادلانه اخلاقی، نظم عمومی و رفاه همگانی در یک همبودگاه مردمسالار تامین گردد

چهار) رعایت برابر سزاوار بودن هر انسان ایرانی برای یک زندگی با استاندارهای  قابل قبول برای تامین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش از جمله تامین خوراک و پوشاک و مسکن و مراقبتهای پزشکی و خدمات و تامین اجتماعی تحت یک مدیریت نوین ، علمی و کار آمد

پنج ) آموزش و پرورش رایگان در اختیار همگان . آموزش و پرورشی منبی بر اصول علمی و مدرن

شش) پاسداشت فرهنگ و هنر انسان پرور ایرانی و حفظ  تمامیت ارضی ایران و خاصه برنامه ریزی برای بازگشت کشورهای وارث تمدن ایرانی به آغوش مام میهن

هفت ) پیش بینی ،‌ پیشگیری ، برنامه ریزی وآماده سازی برای آینده با برنامه ریزیهای علمی و انسانی برای پیشرفت و پیشبرد و بهبود زندگی عامه مردم ایران در درون و سراسر دنیا و سپس کمک به انسانهای دیگر

خامنه ای ضحاک که زندانت پر از جوانهای نازنین ایران زمین هست و خیابانهایایران عزیزمان پر از جوانهایی که بدون برنامه ریزی کلان در یک مدیریت ضعیف و احمقانه مذهبی شیعی ، کشور و نیروهای شکوفای آنرا در جهت اهداف استعمار گران به هدر داده ای؛ زمان آن رسیده است که صدای مرگ بر خامنه ای را بشنوی و به دامان فرهنگ ایران برگردی- فرهنگی که یکبار امتحان خودش را پس داده است و باز پس از هزاره ها در پی زیاده خواهی برخی و عدم رعایت اصول فرهنگ ایرانی دوباره به دام بلا افتادیم/ خامنه ای تا هنگام داری و پیش از اشلو شدنت به دامان فرهنگ ایران برگرد

ننگ به همه آن مثلا ایرانیهایی که چشمشان را به اینهمه معضلات ایران و مشکلات حقوق بشری میبندند و اختگانی هستند که فقط ناظر میباشند بدون آنکه بخواهند بدانند و بفهمند که کل در احکام مربوط به کیفیت تابع اجزا خودش میباشد و چه ننگ آور است که برخی از ایرانیان امروز خود انیرانی هستند و شمار آنها نیز کم نیست

حیف که وقت و انرژی و نیرویم اینچنین بایستی هدر برود چون پدران و مادران احمق ما و هم نسلهای آنان هنگام شور بیشعور ۵۷ بدون هیچ آگاهی از شرایط جهانی و در یک مستی احمقانه کامل بجای درست کردن معضلات تک تک خانواده ها و شناخت و بازشناخت خودشان  و شروع به پرورش نسلی بر مبنای اصول علمی و مدرن خواستند دست به تغییرات کلان اجتماعی بزنند و در یک روند همه چیز از بالا درست میشود میتوانیم در امروز نتیجه آن حماقت نسل پیش از خودمان را یبینیم. احمقهایی که هنوز برخی از آنها در جامه پوفیزیسیون( اپوزیسیون ناکارآمد)،‌ فرزند این و آن بودن، آخوند و مداح بودن ،‌ پادو و نوکر و کلفت این و آن بودن ، عمله دستگاه زور بودن و خود فروختگانی به سیستمهای درونی و بیرونی که هیچ اعتبار و بزرگواری برای ایران فراهم نکرده اند

گاهی به مدیریت ناکارآمد بایستی گفت نه. با همین قاطعیت و به همین محکمی. چه در سطح خانواده و بزرگترهای خانوادگیمان و چه در سطح کلان و مدیریت شهری و کشوری. به همین دلیل من خلبان که پرواز را رها کرده ام و نمیتوانم آزادانه در آسمان پرواز کنم وقتی که خاک کشورم اسیر تفکر متحجر مذهبی شیعی اسلامی هست با صدای بلند میگویم مرگ بر خامنه ای

 چه در خانواده و کسانی که تفکر خامنه ای را ترویج میدهند و عشق را کشته و میکشند

و چه در سطح کلان و همبودگاه که خامنه ای قاتل و بی همه چیز یک ضحاک زمان هست که روزانه دستش به خون انسان آلوده هست

با تلاش برای رسیدن به بنیان آزادی در ایران و حفظ آن

خلبان آرشید مطیع قوانین