دلیل سه از ۴۴

با توجه به اهمیت شماره ۳ در فرهنگ ایران تصمیم گرفتم که یکی از مقاله های چاپ شده درون ایران را که مربوط به دکتر خ. محمودی میباشد را در این بخش بیاورم. ذکر این نکته را هم لازم میدانم که در فرهنگ ایرانی میگوییم تا سه نشود بازی نشود، سه رنگ پرچم شیر و خورشید، سه تار،‌ پرسه زدن، سه شدن، گفتار نیک ،‌اندیشه نیک ، کردار نیک که یک مبنای سه تایی هست و توضیحات بیشتر در تصویرهای زیر میتوان به صورت موجز برنام را پیگیری نمود. تاثیری که فرهنگ غنی ایران بر اسلام نیز داشته است گفتن سه بار کلمات ذکر در رکوع و سجود و یا در بخش پایانی نماز عربی هست و حتی دست دادن پس از پایان نماز عربی که باز بخشی از فرهنگ ایران هست، یعنی من حیث المجموع فرهنگ عربی نتیجه آموزشهایی هست که سلمان پارسی به محمد فرزند عبدالله( بنده الله و پیش از زایش محمد او بنده الله بوده است و حتما الله بتی بوده است که هم اکبر داشته و هم اصغر) که این البته موضوع اسلام هست و در این مقال وارد آن نمیشوم بلکه برنام شاخص ما در این بحبوحه شیعه هست که اسلام نیست و اینکه خود اسلام زیر پرسش هست به مقال های آینده بازخواهد گشت که پس از آزادی ایران عزیزمان و در تصفیه حساب یکباره تاریخی با آل سعود به آن توسط نسلهای آتی پرداخته خواهد شد. پس ما در این مقال به جایگاه عدد یا شماره سه در فرهنگ ایران از دید یک انسان فرهیخته ایرانی مینگریم و این شخص هیچ ربطی به این سامانه ندارد بلکه مقاله ایشان را در یک جستجوی اینترنتی فرا یافتم و از بین جستجوهای نوشتاری در این خصوص،‌آنرا موجزتر تشخیص دادم و در اینجا می آورم. به روز پیروز و فرخ روز دی به آذر و ماه فروردین سال ۳۷۵۵ یکتایی زرتشتی برابر با ۲۵۷۶ شاهنشاهی هخامنشی – هشتم فروردینماه و بیست و هشتم ماه مارس ۲۰۱۷ ترسایی.( ننگ بر من و توی ایرانی باد، که رفتن یک مرد عرب از دهی به دهی دیگر در صحرای سینا شده است مبنای تاریخی اش) به این مقال کوچی خورشیدی( هجری شمسی) هم در هنگام خودش خواهیم پرداخت / پس کنون جایگاه شماره سه در فرهنگ ایران و جهان

  و در این پایان  نوشته ، سه نگاره و یا فرتور( عکس) می آورم؛ یکی پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشان بر شانه های آینده

دومی ؛ سرباز با افتخار میهن ( مرتضی جاویدی – اشلو) که با لبخند بر مرگ نشان میدهد راهش از کلاهبرداران حکومت ننگین اسلامی کلا جدا بوده است که یاد و نام همگی آن با غیرتها و تمامی جانباختگان راه آزادی و سربلندی ایران جاوید باد، چه آنان که به دست حکومت ننگین اسلامی خونشان ریخته شد و چه آنها که برای اقتدار و سربلندی ایران در جنگ هشت ساله جان بر کف روبروی دشمن ایران ایستادند و ننگ بر مجاهدان خلق که اسلحه در دست همگام با دشمن خانگی ایران زمین روبروی سرباز ایران زمین ایستادند، ننگی پاک نشدنی بر پیشانی سازمان مجاهدین خلق

و سوم؛ یک  مرگ بر خامنه ای ( دیوار نویسی) درون ایران