دلیل بیست و دو از ۴۴

خامنه ای الدنگ
هفتم آبانماه نخستین کلنگ را به قبر خودت چنان کوبیدی که دیماه گذشته صدایش در آمد و حال در تخریب بیش از پیش خود الدنگ و همه هم پیالگی هایت ضربه نهایی کلنگ را به قبر و سر و فرق خودت کوبیدی

مرتیکه الدنگ اجازه ساخت و ساز امامزاده در حریم درجه یک تخت جمشید میدهی؟

امروز با میراث استان پارس و اوقاف تماس گرفتم که تلفن میراث آنچه که در وب سایتشان بود گویا اشتباه بوده و اوقاف هم سیستم خودکار تلفنش کار نکرد
فعلا این ویدیو باشد تا صدایش بلند شود

  به خاطر حفظ تمامیت ارضی به محتوای جلسه ای که امروز در گردان  در بنیاد نخبگان نیروه های مسلح انجام شد اشاره ای نمیکنم و از آنجا که یازدهم تا هیجدهم هفت روز بوده است که تصمیمات اساسی اخذ شود با هم به روند طبیعی پیشرفت مبارزه نگاه میکنیم

دنیا چهار نعل به سمت پیشرفت و حرکت به سوی مارس میرود مخصوصا با لانچ و لندینگهای موفقی که کمپانی اسپیس ایکس دیروز داشت و همچنین کمپانی تسلا که مرد ستاره ای را به سمت مشتری روانه میکند و هم اکنون یک خودرو تسلا در مدار زمین در حال چرخش هست و لندینگهای موفق کمپانی اسپیس ایکس نشان از پیشرفت جامعه جهانی به سمت و سوی خردورزی و علم دارد ولی ما در ایران متاسفانه دچار الدنگهایی چونان شما هستیم که بایستی موتور جوان را در خیابان بگیرند و در حالتی که از بیماری دچار غش و ضعف میشود،‌یقه جوان نازنین میهنم را در خیابان بگیرند و ….. ننگ بر حکومت ننگین اسلامی، ننگ بر تمام آنها که نان حکومت ننگین اسلامی را میخورند و هم پیالگان شما هستند

به بزرگواری ایران سوگند که تک تک شما را به دادگاه های صالحه میسپاریم تا بدانید حرمت ایران را نگه نداشتن چه بهایی خواهد داشت

پاینده ایران آزاد

خلبان آرشید مطیع قوانین

دلیل بیست و یک از ۴۴

خامنه ای الدنگ و همه هم پیالگانت

روی بیست تو، بیست و یک کشیدن نیاز به روزی چونان یکم بهمن ماه داشت

نخست آنکه میدانم ده روز دیگر آسمان ایران سرخ خواهد شد و یازده بهمن آنچنان خواهد شد که خواهی دید

ولی امروز یکم بهمن ماه را که روز زایش فردوسی گرانمایه نامیده اند هرچند خالقی مطلق و کزازی منبع موثقی برای آن نیافته اند و هنوز واکنشی از جنیدی نخوانده ام ،  ولی بر مبنای فرضیه که این روز را به فرض روز زایش فردوسی گرفته باشند ما نیز فرخنده میداریمش که اینجا یک لینک از پویانمایی  هزار افسان که کاری از صفار و جلالی از استودیو هوران هست را میگذارم به احترام این مرد بزرگ ، فردوسی گرانمایه که کتابش را با هواپیمای یک موتوره با دوستم فرهاد در چهل و هفت روز به دور دنیا بردیم با دو پرچم شیر و خورشید که بعنوان نخستین خلبانان ایرانی که چنین رکوردی از خودشان گذاشتند برای ایرانیان آزاده ، به همه جهانیان گفته باشیم که حکومت خونخوار اسلامی آخوندی در ایران نماینده ایرانیان آزاده ای چونان ما نیست وپیام مهر و دوستی و صلح و صفای ایرانیان را به تمام جهان برده باشیم وقتی شما آخوندهای دجال هیچ تصویری جز ترس و تروریست و بی ارزش کردن ایران و ایرانی در سطح جهان برای ما به یادگار نگذاشتید،‌ای تف به شرف نداشته شما بیاید که اینچنین ابله و کودن و کوته مغز هستید و مردم ایران اینقدر ساده دل و زود باورو  ….. بگذریم

دیگر اینکه یکم بهمن ماه ۲۵۷۶ بچه های ریستارت در سرتاسر ایران پکوندن و تو را یک قدم دیگر به اشلو شدنت نزدیک کرده اند و علیرغم هزاران فیلمی که از حرکت امشب بچه ها موجود هست ،‌ بسنده میکنم به دو فیلم که یکی تیر هوایی  مرد لر از خطه لرستان – بروجرد را نشان میدهد و دیگری نیز آتش زدن ماشین شهرداری شیراز در شهرک صدرا ،  در لینکهای زیر میتوانیم ببینیم

ویدیو بالا مربوط به شیراز-ویدیو پایین مربوط به تیر هوایی لرستان(خسته نباشید بر و بچ ریستارت) دمتون گرم

همین سه لینک برای برگ بیست و یک که بر  برگ بیست تو کشیده شود کافی هست هر چند در نگر داشتم که سوسک شدن آخوند و دو جوجه بسیجی را که حدود ده یازده سال پیش خودم درلندن سوسکشان کرده ام و فیلم گرفتم را امشب آپلود کنم ولی حقیقتش کار بچه های ریستارت خیلی به دلم نشست بنابراین آنرا به وقت دیگری موکول میکنم

با اینکه ریستارتی نیستم و از به کار بردن نام عربی رهبر ( یا به قول خودش لیدر) ریستارت  دوری میگزینم ولی جا دارد که از زحمات همه انها در زدودن خرافه مذهبی شیعه از کشورم و راهیابی به فردای آزادی و کار سترگی که  انجام میدهند سپاسگزاری کنم ،‌هر چند با تمام نگریه های ریستارت موافق نیستم ولی بیش از آن خشمگین هستم از سکوت صاحبان زر و زر و زور و یا مدیاهایی که همه با هم دسته جمعی خفه خون گرفته اند از این صلابت مردم ایران زمین و از این ایستادگی عزیزان ریستارتی که هدفمند و قوی در حال اجرا هستند

بچه های ریستارت نشان دادند که پتانسیل موجود در همبودگاه ما چگونه هست و چگونه میتوان ازقوه به فعل رسید بی آنکه قوای فاعلی صورت انفعالی به خود بگیرد/ بچه های ریستارت فوکوس هستند و میدانند که چه میخواهند و اهل مماشات و تزویر نیز نیستند. سربازان ایران هستند و در این زمان این نازنینان به کار آمدند که ایران گرامی ما را از گرداب مهلکی که چهل سال در آن گرفتار بود با چالش آتش و به صحنه کشیدن جوانان دلخون وطنم به پیش ببرند و خود شاهد آتش گرفتن بانکها و پستهای برق و از همه مهمتر مراکز فساد بسیج و  اسلامیون در ایران یعنی مساجد هستیم (هر چند که نام مسجد یا مزداکده  به خودی خود قابل احترام هست ولی نه از نوع اسلامی اش و برای ایران امروز حتی این نام قابل احترام را نیز شاهدیم که در آتش خشم بچه های ریستارت درحال سوختن هست) و امید که به زودی بساط اسلام و شیعه را یکبار برای همیشه از ایران بزرگمان پاک کنیم  و اگر کسی میخواهد دین یا دینا یا روشنایی داشته باشد ،‌ایران از فرهنگ خودش سه حرف تولید نموده است که گفتار نیک و اندیشه نیک و کردار نیک و اگر هم میخواهی که اهل اندیشه و وارهیده از واژه دین و دینداری باشی که  باز در لایه گفتار نیک و اندیشه نیک و کردار نیک میتوانی خودت را بپیچانی و زندگانی را به با ارزشهای شخصیت یک انسان سالم که صد ویژگی آن نیز بررسی شده است به پیش ببری

منتظر یازدهم بهمن ماه ۲۵۷۶ میشویم ،‌ روزی که ماه ها هست گفته ام حادثه ای در آن اتفاق می افتد و نه اهل خرافه هستم و نه اهل آنکه بگویم غیبی بر کسی نازل میشود و یا اینکه گذشتگان از حال آیندگان آگاه بودند یا هفتصد سال پیش یا هزاران سال پیش امروز ما پیشگویی شده است!‌خیر چنین چیزی از نگاه علمی ،‌امکان ندارد حال ممکن است شبه علم به آن پرداخته باشد که جایش در این مقال نیست. نگاه من به مسیله یازدهم بهمن  فقط یک خرد مشکوک در بخشی از مغز من هست که هنوز پاسخی برای اینگونه خردورزیم نیافته ام بلکه تصویری هست که در مغز من شکل میگیرد به مانند دو فرمول ریاضی که کشف کرده ام و این نوع کارکرد مغز من هست و نگرش من هم روی یازده بهمن امسال به همین موضوع برمیگردد که آسمان ایرانم سرخ خواهد بود و  اتفاقی خواهد افتاد که پیروزی بزرگی برای آزادیخواهان ایران خواهد بود و باز هم اشاره میکنم که مقوله همزمانی که یونگ به آن اشاره میکند را در این خرد پیش بین نمیتوان منکر بود

در اینجا نیز یک اخطار به بر و بچ حزب اتحاد میدهم که ابرگروهی که تشکیل داده اند بسیار خطرناک هست و هر چند که تلگرام به توسط دستهای پنهان و آشکار سپاه پاسداران و همچنین مجاهدین خلق جهت دهی میشود ولی ابرگروهی مثل ابرگروه حزب اتحاد باعث از دست رفتن نیروهای مخلصی میشود که میتوانند برای آزادسازی ایران و حفظ بنیان آزادی ایران بسیار موثر باشند

خامنه ای زمان اشلو شدن تو فرا رسیده است و کشور عزیزم ایران دوباره سربلند و باشکوه خواهد بود و غرور از دست رفته مان را در پس شکست سهمگین قادسیه و شکستهای بعدی از لشکر وحشی مسلمانان  به خیانت سلمان پارسی و دیگر خاینین به ایران و ایرانی ،‌دوباره باز خواهیم برگرداند و نخستین پیک شادی را بیاد جانباختگان راه آزادی ایران در پی این چهارده سده خواهیم نوشید و باز تکرار میکنم که ایران ۱۱۸۰ سال  پیش از رفتن مرتیکه عرب محمد از دهی به دهی دیگر که بخواهد مبنای تاریخ کوچی ( هجری) مسلمانان باشد،‌بلی ۱۱۸۰ سال پیش از آن ما تاریخ و تمدن و فرهنگ و شکوه و غرور پیروزی داشته ایم و فرهنگ انسانی وامدار فرهنگ انسان ایرانی هست  و فرمان کورش کبیر مصداق بارز آن هست / بنابراین نخواهیم گذاشت که  خل وضعهای مغز معیوبی مانند شما آخوندهای بی همه چیز و همه خل وضعان معتقد به شما که واقعا بایستی همگی در دارالمجانین یا دیوانه خانه بستری بشوید در سطح زنجیری با این اعتقادات اراجیفتان ،‌آن شکوه و عظمت را از ما ایرانیان به زور شمشیر بگیرید. روزی که از ایران گریختم تا به دست شما گرفتار نیایم در اندیشه آن بودم که در روز پیروزی از هر تیر چراغ برقی یک آخوند را با عمامه اش آویزان کنیم و در این میان به اندیشه بخشیدن شما رسیدم ولی امروز دوباره میگویم که تا در جنگ هستیم و شما در تلاش برای کشتن ما هستید، هر زمان دست بدهد یک آخوند را از یک تیر چراغ برق کشورم آویزان میکنم چون شما ویروسهایی هستید که تنها راه درمان ایران از شر وجود شما ،‌این خواهد بود

و درپایان باز تکرار میکنم که  خامنه ای الدنگ، تو غلط زیادی کردی که در روز کورش  دستور دادی که جاده های منتهی به آرامگاه کورش را ببندند

پاینده ایران آزاد

خلبان آرشید مطیع قوانین – در زندان بزرگ بریتانیا – لندن

دلیل بیست از ۴۴

خامنه ای الدنگ،‌مرتیکه پوفیوز دیگر حال تهوع از تو و جانیان و جلادان و قاتلان دور و برت دارم. یک وقت دشمن قویی بودی الآن که داری ضعیف و ضعیف تر میشوی دیگر ارزش دشمن من بودن را از دست میدهی وگرنه من را ضعیف میکنی/ و اینک که ضعیف شده اید بهتر است دست از سر کشور نازنینم برداری/ زمانی که  حامیانت اینچنین با ترس و لرز بایستی بیمارستان را در لباس روحانیت  ترک کنند که برایشان چتری سیاه باز میشود که  مثلا تک تیر انداز شاهرودی الدنگ را نزند بر طبق عکس زیر،‌دیگر خودت بفهم که بیرون جا برای نفس کشیدنتون تنگه  و درون هم که به زودی آش و لاش خواهید شد 

شاهرودی هنگام فرار از بیمارستان در حالی که جلو دهانش را عبایش گرفته است تا شناخته نشود مرتیکه الدنگ

بعد عبا را بگیری جلو پوز کثیفت و فرار را بر قرار ترجیح بدهی مرتیکه الدنگ بی همه چیز و متوهم

ننگ همه وجودتان را گرفته ،‌خفت از این بالاتر، و البته خفت بالاتر برای دولت سخیف آلمان که به تو الدنگ ویزا میدهد. البته آلمان مخصوصا از دوره خاتمی یار غار این آخوندهای چپاولگر  و ویرانگر ایران بود به عنوان مثال نگاهی به گزارشهای زیر بیندازیم

من خودم بعنوان یک خلبان اعتراضی به تحویل ایرباس به حکومت آدمکش ایران در پروژه بقاء حکومت ننگین اسلامی در پسابرجام بودم که برای همین هم از لندن به هامبورگ رفتم و تظاهراتی را ترتیب دادم که به زودی گزارشش را در یوتیوب خواهم گذاشت

مهم این هست که این فضا سازی و جو دادن نیاز به واکاوی و رمز گشایی دارد،‌حکومت ننگین اسلامی ایران و آلمانی ها روابط تنگاتنگ دیپلماتیک و اقتصادی خوبی دارند ،‌از آن گذشته ممکن است که این سفر حربه ای برای عاملان جنایت در ایران عزیزم باشد که طبعا اگر در اطاق های فکری به این پرداخته شده است به نوعی میخواهند جنبش و خیزش مارا به سخره بگیرند که ما حتی آمدیم اروپا و شخم ما را هم نتوانستید بزنید ( بخورید) و در ایران هم که آنچنان قلع و قمعتان میکنیم. که البته جا دارد به لهجه کاملا شیرازی و خودمونی بهشون بگوییم که میره بوو! گور خودتون رو کندید،‌خفت بارتون که دیگه هیچ جا جاتون نیست کثافتهای مفت خور بیکاره که رابط خدای صحرای سوزان و مردم ایران شدید که در خشم مردم ایران خواهید سوخت الدنگهای بی مایه

امشب با دو لینک یوتیوب و یک شعر تمام میکنم مرتیکه الدنگ خامنه ای و همه اون جوجه حزب اللهی هایی که الدنگ تر از اربابتون هستید

مرتیکه شاهرودی ترسو،‌خفت انسانیت هستید. از اینکه دشمنان دونی مثل شما دارم خیلی ناراحتم

کاشکی دشمنم یک کم مرد بود، به جان و روان همیشه پایدار ایران سوگند که مثل پتک بر سرتون فرود خواهم آمد و امانتان را خواهم برید بی همه چیزهای بی وطن و لقمه به حرام

میجنگم میمیرم و ایرانم رو پس میگیرم

و اما پیش از هر چیز ،‌خامنه ای الدنگ تو غلط کردی که در روز بزرگداشت کورش به جیره خوارانت دستور دادی که راههای منتهی به آرامگاه کورش را ببندند،‌الدنگ بی همه چیز

این هم سند فرار آدمهات ای آدم کش ،‌فرار مثل خوک که هر چند خوک صد شرف به وجود بی لیاقت شما دارد کثافتهای هرزه که حتی به درد خاکستر شدن هم نمیخورید

و این هم یک شعر که در پایان متن خوانده شدن همین شعر را در یک کار عروسکی میبینیم/ بازهم ننگ بر تو خامنه ای الدنگ بی همه چیز،‌مگر دستم به تو نرسد که ریشت را خودم میتراشم و بعد میفرستمت برای دادگاه

هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد

هم رونق زمان شما نیز بگذرد

وین بوم محنت از پی آن تا کند خراب

بر دولت آشیان شما نیز بگذرد

باد خزان نکبت ایام ناگهان

بر باغ و بوستان شما نیز بگذرد

آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام

بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد

ای تیغتان چو نیزه برای ستم دراز

این تیزی سنان شما نیز بگذرد

چون داد عادلان بجهان در بقا نکرد

بیداد ظالمان شما نیز بگذرد

در مملکت چو غرش شیران گذشت و رفت

این عوعو سگان شما نیز بگذرد

آن کس که اسب داشت غبارش فرو نشست

گرد سم خران شما نیز بگذرد

بادی که در زمانه بسی شمعها بکشت

هم بر چراغدان شما نیز بگذرد

زین کاروانسرای بسی کاروان گذشت

ناچار کاروان شما نیز بگذرد

ای مفتخر بطالع مسعود خویشتن

تأثیر اختران شما نیز بگذرد

این نوبت از کسان بشما ناکسان رسید

نوبت ز ناکسان شما نیز بگذرد

بیش از دو روز بود از آن دگر کسان

بعد از دو روز از آن شما نیز بگذرد

بر تیر جورتان ز تحمل سپر کنیم

تا سختی کمان شما نیز بگذرد

در باغ دولت دگران بود مدتی

این (گل) ز گلستان شما نیز بگذرد

آبیست ایستاده درین خانه مال و جاه

این آب ناروان شما نیز بگذرد

ای تورمه سپرده بچوپان گرگ طبع

این گرگی شبان شما نیز بگذرد

پیل فنا که شاه بقا مات حکم اوست

هم بر پیادگان شما نیز بگذرد

ای دوستان خوهم (که) بنیکی دعای سیف

یک روز بر زبان شما نیز بگذرد

پاینده ایران آزاد – خلبان آرشید مطیع قوانین – در زندان بزرگ بریتانیا- لندن

دلیل نوزده از ۴۴

خامنه ای الدنگ کم کم داریم به میانه راه میرسیم،‌تا دلیل بیست و دو از ۴۴ سه قدم مانده است و این سه قدم تا میانه راه آخرین سه قدمی هست که میتوانی در سرازیری خرد با ما همسفر بشوی چون پس از میانه راه،‌سربالایی پیش رویت خواهد بود و جام خواهی نمود،‌به بیان دیگر یاتاقان خواهی زد چون تو هم مثل شاهرودی جلاد برای پروستات به درگاه رضای عرب در مشهد نرفتی ،‌جایی که خمینی دجال حتی یکبار هم پایش را نگذاشت چون اصلا خمینی،‌رضای شراب خوار مشهد را قبول نداشت ولی به هر روی ،‌تو و شاهرودی و همه باشندگان این فرقه نون امام زمان خور حوزه ای که البته در بشکه رفتنتان نیز زبانزد خاص و عام هست،‌برای درمان به بیمارستان و بهترین بیمارستانهای جهان میروید حال آنکه مردم بدبخت بایستی نذر و نیاز بکنند و شما به ریش آنها بخندید و خر سواری بگیرید

آه بگذریم که سر و صدای فشنگ و باروت به مشام گوشم میرسد ، در لیست کشورهای فروشنده سلاح های جنگی آمریکا مقام نخست را دارد و انگلیسی که در آن زندگی میکنم (متاسفانه در تبعید اجباری)،‌مقام ششم را با شش میلیارد دلار و خرده ای…. و این یعنی فاجعه

میدانی چرا فاجعه؟  چون منی که بایست شعر بخوانم ، تیاتر بازی کنم،‌پرواز کنم ،‌فیلم بسازم ،‌گامهای نخستین پیشرفت جامعه انسانی ایرانی را کمک باشم و کماکان مدیر سالمی باشم و بمانم ،‌کارم شده است که با تو مرتیکه الدنگ زبان نفهم و همه هم پیالگیهای مشنگت  که در دنیای ذهنی توهم آلود امام زمانی خود اسیر هستید بجنگم برای باز پس گرفتن آب و خاک آریایی که هیچ دخلی به اسلام ندارد،‌ آه که چقدر خر زیاده این روزها دور و ور و چقدر نون به نرخ روز خور زیادتره

انتظار داشتن شعور از بعضیا،‌ مثل شرط بستن رو خر تو مسابقه اسب سواریه!   فامیل دور

امشب از فامیل دور میخواهم بگویم و دیگر هیچ چیز نگویم به حرمت این حرفهای ساده و بزرگ. میدانی چرا خامنه ای الدنگ ؟ چون این وبسایت سراسر شده ناسزا به شخص ملعونی مثل تو که بسیار رکیک و بی حرمت در سخنرانی هایت حرف میزنی. خیلی بی ادبی و مردم هم زور بالای سرشان و از تو و هم پیالگی هایت میترسند به همین دلیل بایست مرتب به تو گفت مرتیکه الدنگ که این یک عادت بی ترس  برای مردم بشود و بدانند که میشود گفت خامنه ای الدنگ و کماکان زنده بود،‌کماکان مرگ روز بود بی هیچ پیشرفتی  و سپس  در سطح کلان همبودگاه تعمیم پیدا کند و آنگاه مرگ بر دیکتاتور هم مشخصا بشود مرگ بر خامنه ای و پایه های لرزان کاخ غرورت را بشکنیم بریزیم پایین،‌حال چه من باشم چه نباشم- تو که فواره ات یک روز فرو می آید

به خاطر همین مرتب از من میشنوی که تو مرتیکه الدنگ هستی،‌به قول فامیل دور که گفت

حالا این حکایت کار ما شده است وگرنه من را چه به شما الدنگهایی که کشورم را هاپولی کرده اید رفته اید به واسطه حماقت و کم دانی  نسلهای پیش از من ،‌به واسطه خود فروخته هایی که هنوز کم نیستند در این اطراف

به حرمت این فامیل دور و آن حرفهای پر از مغزش،  امشب هیچ نمیگویم جز اینکه دکانهایتان یکایک در حال تخته شدن هستند. مثلا با بستری شدن مرتیکه شاهرودی در کلینیک اون الدنگ سمیعی ،‌که چی؟ چند بار دیگر میخواهید شکمهای کارد خورده تان را دوباره پر کنید و خالی کنید و دوپامین را به مغزهایتان روانه کنید و اندکی هم مرفین از سوراخ وافور حقنه کنید،‌چند بار دیگر خانه ها و زندگی ها را ویران میکنید و نام این وجود منحوس انگل وار خودتان را بگذارید انسان و مدعی زندگی کردن و سعادت عقبی و اخری برای دیگران باشید

ای ننگ بر تو و همه هم پالگیهایت خامنه ای الدنگ بی لیاقت که هرچه را در این دنیا بر کام دیگران تلخ کرده اید در بهشت آنرا وعده داده اید، خوب سگ ارمنی به مغز نداشته تان فلان کند، بی همه چیز اینهمه خریت از کجا آمده است؟ خامنه ای الدنگ ،‌حسن فریدون روحانی الدنگ مزور،‌احمدی نژاد پوفیوز و فرقه زنبیلیه و همه آن خنگهایی که یک بار ننشستید فکر کنید که شاگول چرا توی ایرانی به قبله سنگی خم و راست میشوی و چرا به زبان یکی دیگر ،‌بت یکی دیگر را میپرستی؟ احمق ، الدنگ ،‌بیشعور این فرمولش خیلی ساده هست،‌چقدر شما خنگ هستید و به دمتان  فرهنگ ایران و امپراطوری ایران و بابک و کورش و شاهنامه می بندید ولی پرفسورتان مثل سمیعی مشنگ نون به نرخ روز میره میشینه تو برنامه دور همی  که قبلا هم گفتم از رضا عرب حرف میزنه و اینکه بهش دخیل میبنده که چی ؟ که روغن سوخته دو تا انسان بی لیاقت تر از خودش مثل شاهرودی رو عوض کنه و فوج فوج پول بگیره،‌مرتیکه لقمه به حروم نامردکه پول خون جوانان ایران رو داره میخوره

آه که چقدر خر زیاده ، خوب مرتیکه الدنگ خامنه ای چرا همه رو تاجر کردی که هی تا بشن و جر بخورن،‌کشور به این بزرگی ،‌مغزها به این شکوفایی،‌الدنگ خوب این جوونها رو که سینه قبرستون میفرستی ،‌مرتیکه الدنگ بیشعور با یک برنامه ریزی درست به کار بکش که از سلطه استعمار خارج بشه اون کشور تولیدی بشه روی پای خودش بایسته ، صد سال دیگه نقشش تو دنیا عوض بشه،‌خوب چقدر خری تو مرتیکه الدنگ/ خسته شدم از بس کودکان کار دیدم در سرزمین آریایی ام/ خسته شدم از بس زنهای نجیب خانه دار را دیدم که  شیر خشک شده سینه اش را به بهای شرافتش به شیر خشک وارداتی میفروشد / خسته شدم از بس آقازاده های ریز و درشت را دیدم که چنان ماشین وارداتی را سوار میشوند و پز میدهند که انگار طراح و مغز متفکر ساخت آن ماشین پدرشان بوده است ولی نمیدانند که پز آن ماشین را به همان مردمان ساده دلی میدهند که از پول خون آنها اینچنین کرده اند/ واقعا خنگی خامنه ای واقعا خنگی که رفتی تو بغل روسیه و انگلیس / بیشعور به دامان فرهنگ ایران بازگرد،‌به شاهنامه بازگرد،‌به مرام پهلوانی بازگرد و ببین که حال دنیا در پس ایران چه خوب میشود و صاحبان زر و روز  و زر دیگر نخواهند توانست اینچنین دنیا را جولانگاه نامرادیها یشان بکنند

و این کاریکاتور را نیز باز میگذارم اینجا برای آن الدنگهایی  که در این شهر لندن و یا شهرهای شما سفره های عباس و حسن و حسین می اندازند و بقعه حسن درخانه هایشان می بندند و نام ایرانی بر خودشان میگذارند،‌ای ننگ بر آموزش و پرورشی که شما نسل پیش از مایان داشتید

راه چاره کنون چیست؟

برای آنکه اهل خرد هست ،‌ پیش بینی ،‌پیشگیری ،‌برنامه ریزی،‌آماده سازی و حرکت  به جلو

آه رضا شاه کبیر حیف که یک دانه بودی و ایکاش که فرزندت را بجای سوییس میگذاشتی در کوچه پس کوچه های ایران بزرگ شود تا چنین آتشی از آخوند و سلطنت اسلام پناه به جان ایران و مردم ایران نمی افتاد و چه حیف که نوه ات نیز کمترین ها را از شخصیت و منش  و مرام تو به بهره برده است…… بگذریم

و باز هم نهایت سخن اینکه : ای خامنه ای الدنگ تو غلط کردی که در روز بزرگداشت کورش به نوکرهای بی خردت دستور دادی که  در سرزمین آریایی من ، جاده منتهی به آرامگاه کورش راببندند

حال با همه برنامه ریزیهایی که کرده ای،‌حال با همه محاسباتی که در مراکز نبض قدرت در جهان برایت کرده اند که تو سر کار بمانی ،‌یک چیز را نمیدانی که نخست در پایان ۴۴ روز موعد گفته شده در این وب سایت اشلو میشوی و دیگر اینکه در کشوری داری ظلم و زور را روا میداری که هزاره ها پیش از تو پا برجا و برقرار بوده  است و امپراطوری  را در  قالب سلسله های گونه به گون تجربه کرده است و در این سلسله ها و دوران نیز همیشه پر از توطیه و جنایت و دروغ و فساد و دشمنی بوده است در پس همه آن سربلندیها  و شکوه هایی که بوده است و اینرا به یاد داشته باش که ایران از تاریخ کهن تر است و ایرانیاران بارها و بارها در این آب و خاک زاده میشوند و میمیرند تا آخرین ننگ بزرگ مانده بر پیشانی هر ایرانی راستین ،  یعنی قادسیه را و شیعه را از وجود خود پاک کنند و این همان زمان هست

آی آنها که پانصد سال آینده تاریخ ایران را مرور میکنید، امروز ما بسیار دست تنها ولی استوار پابرجا ماندیم زمانی که دروغ و خشکسالی نیم بیشتر از ایران را فراگرفته بود تا اپوشی و ضحاکی چونان خامنه ای را از ایران بزرگوارمان بزداییم

پاینده ایران آزاد

خلبان آرشید مطیع قوانین – در زندان بزرگ بریتانیا – لندن

دلیل هیجده از ۴۴

امروز نوزدهم دیماه ۲۵۷۶ بود که نقطه عطفی در تاریخ مبارزات سیاسی مردم ایران بود و آنهم آزادی ۵ درویش گنابادی از زندان اوین با حمایت خانواده های ایشان و تحصن و تجمع در پشت درهای زندان اوین بود

خامنه ای الدنگ ، دلیل هیجده یا هجده از ۴۴ برای اشلو شدن تو و سرنگونی تون همین خرد نهفته در این کاریکاتور هست

چند تا لینک یوتیوب مربوط به اون جلادی که الآن در لوکس ترین بیمارستان یکی از پوفیوزترین پرفسورهایی که جهان به چشم خودش دیده یعنی سمیعی بی همه چیز که ذره ای شرافت و اخلاق در این شخص وطن فروشی که این همه علم مغز و اعصاب داره ولی مرتیکه الدنگ تر از تو و احمق در برنامه دورهمی میگه که به رضا عرب  در سن آباد یا مشهد دخیل میبنده و ….واقعا اینقدر آدم پوفیوز و بی وطن و بی مرام باشه که با اینهمه سواد و درس خواندن بیاد یک همچنین چرت و پرتی را در چنان برنامه ای که سوپاپ بقاء شما هست بگوید که فقط شما را خشنود کند و بهتر بتواند مردم عزیز ایران را سر کیسه بکند. ای ننگ و تف بر شما بادبی شرافتان نان به نرخ روز که یکی و دو تا هم نیستید … به هر روی ننگ بر شما  و من پرسشم از شاهرودی قاتل جانی آخوند جلاد این هست که مرتیکه پوفیوز چرا نرفتی سر قبر همون رضا عرب گور به گور شده با آن پرفسور سمیعی الدنگ تر از خودت یک دخیل ببندی؟ یک مشت آدم شارلاتان دروغگو

با کمال احترام برای طراح متاسفانه نمیدانم که طراح کیست و در اینترنت هم یافت نشد ولی حتما طراح ایرانی هست که برای رد گم کنی زده است طراح ایتالیایی

شاهرودی جلاد ایرانی در کلینیک اعصاب آلمان تیتر روزنامه بیلد آلمان

 

ننگ به نیرنگ شما آخوندهای بی همه چیز که اروپا را برایتان سیاه میکنیم

و درپایان خامنه ای الدنگ، تو غلط زیادی کردی که در روز کورش جاده های منتهی به آرامگاه کورش را بستی.

پاینده ایران آزاد – خلبان آرشید مطیع قوانین – در زندان بزرگ بریتانیا – لندن

دلیل هفده از ۴۴

خامنه ای الدنگ ،‌هر روز که میگذرد اصلا دیگر حال و حوصله نوشتن برای تو را ندارم چون معتقدم که نرود میخ آهنین در سنگ

در یک رفتار حساب شده به زعم خودتان تلاش داشتید که مدیریت بحران بکنید و سوپاپ اطمینان را باز کنید. فهمیدید که موسوی و کروبی و خاتمی و روحانی دیگر مهره های سوخته هستند لذا طرحی ریختید برای به دام انداختن جوانها با همیاری یک جویای نام ولی در باطن مسلمان و معتقد. بسیار جای تاسف هست که هنوز فکر میکنید مردم پس از فروپاشی دکان مفت خواری شما را باز میگذارند. آخوند تنها دکانی که میتواند برای خودش راه بیندازد همان دکان تن فروشی هست برای مردانی که دوست دارند با شما آخوندها همخوابگی کنند. این تنها شغلی هست که برازنده شما هست و حتما شما هم تخصص خوبی در آن دارید حاج آقا. هم تو و هم همه هم پیالگیهای دور و ورت از کوچک و بزرگ

دیگر نفسم را خسته تو مرتیکه الدنگ نمیکنم که چقدر وقیح بایستی باشی که ادعای رهبری نداشته باشی  ولی ناگهان از هرنامردی نامرد تر میشوی چون بوی پول و قدرت به مشامت رسید و فکر میکنی که تحفه هستی و دنیا مثل تو ندیده است مرتیکه پوفیوز که دوباره شروع کردی به بازداشت و راه انداختن سریال کهریزک ۲ و کشتن و قلع و قمع کردن جوانان کشورم. نوچه هایت را میفرستی که فحش خواهر و مادر نثار سربازان راه آزادی میهنشان بکنند؟

به تیزی همین تیزی که همینک در کنار دستم دارم چنان هلویی برای آن بچه خوشگل پوست بکنم که رب و روبش را با طعم هلو به مدت یازده ما بکشد که نتواند بخورد تا مجبور نشود که …. چون وقتی هلو را پوست بکنی خوب هسته بزرگی دارد

بله پوفیوزهای قابچی حکومت ننگین اسلامی که فشارتان بدهند یک من شیره از ما تحت شما سرازیر میشود و یا الدنگهای بی بی سی نشین و یا دیگر تلویزیونهای بی عشق میهن که پولشان از ناکجا آباد می آيد و یا آنهایی که من میتوانم از عملکردشان بگویم که رفتند و خودشان را به حکومت ننگین اسلامی فروختند و خانه و کاشانه و فرزندانشان را در این شهر آیه وایه کردند و متاسفانه حرمت و حریم خانه و خانواده خودشان را هم حتی نگه نداشتند ،‌ پس چگونه متوقع باشیم که حافظ حریم حرمت انسان ایرانی و فرهنگ ایران باشند

شما مایه های ننگ انسانیت هستید ،‌انسانهایی که متاسفانه ی نسبت ایرانی بودن بین من و شما مشترک هست ولی قبله تو و الدنگهایی مثل تو میدان سرخ کرملین و کاخ ملکه و چهارگوش سنگی  یا بتکده وسط صحرای سینا هست ولی قبله من نور و آتش است/ قبله ای که همواره رو به بالا و راستی است،‌نوربخش و گرما بخش میباشد/ لعنت به مغز نداشته شما،‌یعنی واقعا یکبار هم فکر نکردید در زندگی تان که چگونه بتوانم با شرافت زندگی کنم؟

مملکت با آن سرمایه و داشته را با نابخردی و نفهمی به دامان اهریمن کشانده اید و آنگاه دوست دارید و از شما فحش بخوریم و بگوییم که دچار رافت ایرانی میشوید و بیایید دوباره بزنید توی سر ما ،‌کاری که یک الدنگی مثل مهاجرانی و سبزیهای بسیاری در همین بیخ گوش ما در لندن می نمایند

اینبار دیگر با تصویر می آیم،‌چون دیگر فرصت نوشتن هم ندارم و مخصوصا اینکه امروز خبر کشته شدن نخستین زندانی خیزشهای اخیر را شنیدم،‌پسری بیست و دوساله که معلوم نیست چه بر سرش آوردید بی همه چیزهای نامرد

وقتی کانال تلگرامی نبض تبریض را متوجه شدم که یا متعلق به شما نامراد لقمه ها و یا مجاهدین خلق از شما بدتر میباشد،‌به دامنه وسیعی از کانالهای تلگرامی رسیدم که متوجبه شدم برنامه ریزی وسیعی انجام شده است و هیچ جای شکی برای محتمل بودن ساپورت شما از سازمان مجاهدین و یا خط دادن به آنها برای پیشروی در مقاصد شما نیست. و این سازمان ننگ آور مجاهدین خلق با زنیکه احمق الدنگی مثل مریم رجوی و کلیه اعضاء و هوادارهای مجاهدین که همه مثل ضبط صوت هستند و اصلا قدرت خلاقیت و اندیشیدن در انها وجود ندارد. با اینها چه کار بایست کرد در آینده ایران؟ من نمیدانم این جمع تضاد کی میخواهد مغزش راه بیفتد؟

به هر روی من با فیلم زیر که دلیل هفدم پیش از ۴۴ روز سرنگونی تو خوانده ام آنرا ،‌در این بخش پایان میدهم گپهایم را و باز خامنه ای الدنگ من تو را دعوت کرده ام ،‌میکنم و خواهم نمود که قبل از اشلو شدنت به دامان فرهنگ ایران بازگردی تا هنوز دیر نشده است.

ضمنا باز تکرار میکنم که تو غلط کردی که دستور دادی تا جاده های منتهی به آرامگاه کورش کبیر را در روز سالگرد مراسمش ببندند،‌این چوب تادیبی که اکنون بر کف پای تو نواخته میشود،‌به زودی تیغ برهنه ای خواهد بود که پوست هلوی گردنت در مینوردد.

پاینده ایران آزاد

خلبان آرشید مطیع قوانین – در زندان بزرگ ایتالیا

به آتش کشیدن تصویر منحوس خمینی دجال در تظاهرات لندن روبروی سفارت ننگین حکومت اسلامی ایران در روز هفدهم دیماه که دقیقا برابر ۱۱۸۰مین سالی هست که از کشته شدن بابک خرمدین به دست خلیفه اسلامی میگذرد. روز بسیار بزرگی بود روز هفدهم دیماه و کسان زیادی به در سفارت آمده بودند. پاینده ایران آزاد

و فیلمی که از مردم خواستم بلند بگویند تا صدایشان به بچه های نازنین ایران برسد که در خاک و خون و اتش دست تنها ایستاده اند. مرگ بر خامنه ای،‌مرگ بر حکومت اسلامی ،  آخوند جنایت میکنه ،‌روسیه و فرانسه و انگلیس حمایت میکنه

دلیل شانزده از ۴۴

دلیل شانزده از ۴۴ برای سقوط تو خامنه ای جنایتکار تا یازدهم بهمن ماه نیز هفده دیماه هشتاد و دو سال  پیش میباشد


سپاس از دوست خوبم دکتر زرتشت ستوده برای ارسال این نقاشی


رضا شاه بزرگ  که نمونه اش را نداریم در چنین روزی چه افتخاری برای نیمی از مردم ایران یعنی زنان آفرید. متن سخنرانی او در آن روز بزرگ در همه جای اینترنت یافت میشودکه ذکر آن تکرار مکررات است ولی سرودن یک شعر توسط پروین اعتصامی با الهام از همین برنام (عنوان) نکته جالبی هست که در پایان این نوشتار خواهم آورد

رضا شاه کبیر راه دشواری را در زندگی طی کرد ،‌از زمانی که در شش ماهگی فکر کردند وی یخ زده است و میخواستند فردایش او را به خاک بسپارند تا هجوم متفقین و بی رگی مردم ایران در برابر دشمن که منجر به استعفا مرد بزرگی شد که در عرض شانزده سال ایران را دگرگون نمود. هنگامی که تو خامنه ای بی مرام و بی شرف و وقیح فقط دو ساله بودی و در حدود پنج سالگی تو رضا شاه کبیر در غربت در گذشت

به گمان من ، پدر تو هم یکی از چپق کشهای آفتاب نشین بوده است که شاه مملکتش را یک کشور دیگر مثل انگلیس بتواند بیاید و تحت الحفظ ببرد ، همانگونه که همه پدربزرگهای ما چنین بوده اند که امروز الدنگی مثل تو نوکر و جیره خوار روسیه  و انگلیس بایستی بر آب و خاک آریایی ایران چنگ بیندازند و اینچنین ایران  و ایرانی را در سطح جهانی خفیف بکنند. اینهمه تالیفات داری برای خودت نیز یک کتاب بنویس ماموریت برای اربابم روسیه ،‌ ای خاک بر سرت بکنند مرتیکه الدنگ خودفروخته با همه اراذل و اوباشت

و در آن شانزده سال پادشاهی رضاشاه کبیر چه اتفاقاتی افتاد و در این بیست و هفت سالی که از ولایت وقیح تو میگذرد چه اتفاقاتی افتاده است؟ 

    خامنه ای خوب یادت هست که منتظری عدم کفایت علمی و دینی و نامشروع بودن انتخاب تو به عنوان رهبر را مطرح کرد و همچنین احمد آذری قمی که یک نامه به تو نوشت و تو را فاقد شرایط مرجعیت شمرد

بعنوان یک شیرازی بگذار به نامه سال ۸۳ شعله سعدی که نماینده مجلس های کثیف اسلامی سوم و چهارم بود نیز اشاره کنم که او در نامه ای به تو خطاب نمود که در زمان انتصاب به عنوان رهبر، فاقد شرایط تعیین‌شده برای رهبری در قانون اساسی بوده‌ای

حال امروز چه شده است؟ مردم تو را فاقد صلاحیت تشخیص داده اند و این یک موج عظیم در کشورم هست که با نیروی قهریه و سرکوب نمیتوانی جلو این موج را بگیری مرتیکه الدنگ . تویی که فاقد صلاحیت رهبری و مدیریت کشور بوده ای. اصلا آخوند کنار حکومت را چه به راس حکومت بودن؟  با پر رویی بر سر آب و خاک آریایی من نشسته اید و فحش خواهر و مادر نثار ایران دوستان میکنید و مست از می و باده قدرت خود شده اید و اسب غرور را به سمت دره سقوط خودتان چهار نعل میتازانید. ننگ بر شما و وقاحت روز افزونتان

خامنه ای الدنگ ، ننگ بر تو

ننگ بر تو که بعنوان نفر نخست کشور ایران بنیاد دایره المعارف اسلامی را راه اندازی کرده ای و هزینه هایش را مردم کشور ایران بایستی بپردازند. آيا کسی از هییت امنا چهارده نفره تشکیلات تو حرفی زده است که از سال ۷۴ تا کنون حداد عادل مدیر عامل تشکیلات تو هست؟    که علی اکبر ولایتی و صادق لاریجانی و میرسلیم و معرفت و عبدالکریم سروش خاین جیره خواران تو بر سر این سفره که از پول  مردم تزریق میشود هستند. آيا از حقوق های نجومی و زد و بندهای مافیایی این گروه کسی چیزی به تو گفته است؟

شانزده سال پادشاهی سازنده رضاشاه کبیر را ببین و دوران زندگی و ولایت وقیحی کثیف خودت را ببین. چه کرده ای؟ یک مشت لات بی سر و پا را بر سر و جان و ناموس و مال مردم گستاخ نموده ای؟

چون نام بانو پروین اعتصامی را در این برگه میخواهم بیاورم و به حرمت شخصیت والای انسانیش میتوانم بگویم که شانس می آوری و کلام درشتی بغیر از الدنگ به تو و همپالگیهات نمیگویم ولی خوب مرتیکه الدنگ خجالت نمیکشی که با احمدی نژاد الدنگ تر از خودت که یکی از اعضاء ۲۴+۱  مجمع تشخیص مصلحت نظام هست یک طرح و برنامه مخوف میچینید که جنبش و قیام اعتراضی مردم را سرکوب کنید،‌ننگ بر شما که اگر بگذاریم این دفعه قسر در بروید

مردم ایران سرت را کوبیده اند به سنگ،‌ دیدی  که چه شاهکاری مردم به راه انداختند. به همان سبکی که آمدی با همان سبک دودمانت بر باد میرود و ایرانمان را آزاد میکنیم.

 خامنه ای الدنگ در طرح و برنامه از پیش تعیین شده ات و بااتکا به دوربینهای آنچنانی نصب شده در خیابانها مثلا خواستی که نخست بیست و اندی نفر را بگیرند و بعد دویست و اندی و سپس دو هزار و بیست هزار و با یک ترتیب تصاعدی برای ماشین کشتار و حفقان خودت سوخت تهیه کنی  ولی یک چیز در برنامه ریزیتان نبود و از نظرتان محو شد و آن اینکه قبح تو در همبودگاه ایران بر زمین ریخت و رهبر بی ارج و حرمت در همبودگاه هیچ جایگاهی ندارد، هر چند نفسهای آخرت را تا یازدهم بهمن ماه داری میکشی ولی آخ که چقدر بازنده ای مرتیکه الدنگ که توان مدیریت یک همبودگاه مثل ایران را نداشتی

به هر روی سپاس از وقت خوانندگان و با یک جمع آوری از وضعیت کنونی موجود  از شما عزیزان میخواهم که اگر خامنه ای تا یازدهم بهمن ماه جاری تکلیفش معین بشود و در تاریخ چهارهم و پانزدهم نیزتکلیف نهایی این نظام پوسیده مشخص بشود ، ما از هم اکنون که خیلی خیلی هم دیر شده است نیاز به پیش بینی ،‌ پیشگیری ،‌برنامه ریزی ،‌آماده سازی و حرکت داریم تا بتوانیم دوران گذار را سپری کنیم و طی بحرانهای پیش روی به شرایطی آرام و با ثبات  دست پیدا کنیم که البته از توطیه های جهانی نیز محفوظ نخواهیم بود

اگر اطاق فکر سپاه و تشخیص مصلحت برای عبور از خامنه ای و یا به فرض مرده بودن او چاره ای اندیشیده که سوپاپ همبودگاه را بکشند و با توجه به آگاهی عمومی  هم میهنان نسبت به دسیسه عوامل فریب ننگین سبز یعنی کروبی و موسوی و خاتمی چی ها و ادامه های دنباله دارشون و ملموس شدن این طایفه،‌خوب دیدیم که فرقه زنبیلیه یعنی احمدی نژاد و دار و دسته اش را هل دادند جلو که همینک نیز غیبشان زده است. مردم ایران هوشیارند و در یک خرد جمعی تمام رفتار شما را رصد میکنند و مثل حرکت مواج گروه پرندگان جهت خودش را پیدا میکند و مدیریتهای شما توان خفتاندن این جنبش را نخواهد داشت

فقط پیش از رفتن به خامنه ای الدنگ بگویم که تو غلط کردی در روز بزرگداشت کورش جاده های منتهی به آرامگاه کورش را بستی

شعر پروین اعتصامی را می آورم و تا درودی دیگر بدرود میگویم

البته این بدرود را به خامنه ای الدنگ و هم پیالگی هایش نمی گویم اصلا

 پروین اعتصامی شعر گنج عفت  « زن در ایران » 

زن در ایران، پیـش از این گویی که ایرانی نبود          پیــــشه‌اش جز تیره‌روزی و پریشــــــانی نبود

زندگی و ‌مــــرگش اندر کنج عزلت‌ می‌گذشت          زن چه بود آن روزها، گــــر زان که زندانی نبود

کس چو زن، انـــدر سیاهی قرنها منـــزل نکرد          کس چو زن، در معبــد سالوس قــربانی نبود

در عدالتخانـــــه‌ی انصاف، زن شاهـــد نداشت         در دبستان فضیـــلت، زن دبستـــــــانی نبود

دادخواهیهـــــای زن می‌مانــد عمری بی‌جواب         آشکارا بـــــــود این بیــــــداد، پنهـــــــانی نبود

بس کســـان را جامه و چوب شبانی بود، لیک        در نهــــــــادِ جمله گـــرگی بود، چــوپانی نبود

از بــــــرای زن به میــــــدا ن فــــراخِ زنــــــــدگی        ســرنوشت و قسمتی، جز تنگ میــدانی نبود

نـــــور دانـش را زچشم زن نهـــان می‌داشتند         این نـــــدانستن ز پستی و گرانجـــــــانی نبود

زن کجــا بافنــده می‌شــد بی‌نخ و دوک هنـــر        خـــــــرمن و حاصل نبـــود آنجا که دهقانی نبود

میـــوه‌های دکّـــه‌ی دانش فراوان بــــود ، لیک        بهــــــــر زن هــــرگز نصیبی زین فـــــراوانی نبود

در قفـــــــس می‌آرمید و در قفس می‌داد جان       در گلستــــان، نام از این مـــــرغ گلستانی نبود

بهـــــــر زن، تقلیـــد تیه فتنه و چـــــاه بلاست        زیـــــــرک آن زن کاو رهش این راه ظلمانی نبود

آب و رنـــگ از علم می‌بایست شــــرط برتری         بـــــــــا زمـــــــرّد یاره و لعل بـــــــدخشانی نبود

جلوه‌ی‌صد‌‌پرنیان ،‌ چون‌یک قبای‌ساده نـیست        عـزت از شایستگی بود، از هوســــــرانی نبود

ارزش پوشنده، کفش و‌ جامــــــه را‌ ارزنده کرد         قــــدر و پستی، با گـــرانی و بـــــه ارزانی نبود

ســــادگی و پاکی و پرهیز، یک یک گــــوهرند         گــــــوهر تابنـــــده، تنهـــــا گوهـــــر کانی نبود

از زر و زیور چه سود آنجا که نــــادان است زن        زیـــــــور و زر، پــــرده‌پـــــوشِ عیب نادانی نبود

عیب‌ها را جامه‌ی پرهیز پوشانده‌ست و بــس        جامـــــــه‌ی عجب و هـــ وا، بهتر ز عریانی نبود

زن سبکساری نبیند تا گـرانسنگ است و پاک        پـــــاک را آسیبی از آلــــــوده دامـــــــانی نبود

زن چو گنجور است‌و عفت،گنج و حرص‌و ‌آز،دزد        وای اگـــــــر آگـــــه از آیین نگهبــــــــــانی نبود

اهـــرمن بر سفره‌ی تقو ی نمی‌شد میهمــــان       زان که می‌دانست کان جا، جای مهمانی نبود

پا بــــــه راه راست بایــــد داشت، کاندر راه کج        تـــــوشه‌ای و رهنمـودی، جــــز پشیمانی نبود

چشم و دل ر ا پـــرده می‌بایست، امـا از عفاف       چــــــادر پـــــــوسیــــــده، بنیاد مسلمانی نبود

خسروا، دست تـــــوانای تــــو، آسان کــــرد کار        ورنـــــــه در این کـــار سخت امیــد آسانی نبود

شه‌نمی‌شد گر‌در این گمگشتـــه کشتی‌ناخدای     ســــــاحلی پیـــــدا از این دریــای طوفانی نبود

بایـــد این انـــوار را پروین بـــــه چشم عقــل دید      مهــــــر رخشان را نشایـــــد گفت نــورانی نبود

                                    « پروین اعتصامی»

پاینده ایران آزاد – خلبان آرشید مطیع قوانین – در زندان بزرگ بریتانیا – لندن

رضا شاه کبیر ،‌یادت شاد و جاودان

دلیل پانزده از ۴۴

آی مرتیکه الدنگ خامنه ای،‌پوفیوز بیشعور خفت از این بالاتر میخواهی نصیبت بشود مرتیکه نفهم

امشب چه افتضاحی بالاتر از این میتوانست برایت پیش بیاید در جلسه شورای امنیت و در سطح جهانی اینچنین خار و خفیف بشوی و یک مرتیکه ای نیز گذاشتی که برای ایران حرف بزند که حتی نمیتوانست کلمات را درست اعاده کند.

حالا چه خاکی تو سرت میکنی مرتیکه بیشعور، چی چی را دو دستی چسبیدی؟

یعنی یک ذره عزت نفس و حرمت و شخصیت درون تو پیدا نمیشود؟ خوب کاملا مشخص هست نمیشود وقتی نشست و برخاستت با سعید طوسی ها و علی آهی ها باشد که دیگر توقعی نیست،‌مرتیکه بیشعور نامراد

این دیوار نویسی ها که در صفحه تلگرام مرگ بر خامنه ای دات کام جمع آوری کرده ام ، این شعارها بر در و دیوار ایران نوشته میشوند که سند تاریخی رفتن شما به زباله دان تاریخ هست،‌دیوارهای مهربانی را یادت می آید؟ حالا این دیوار جمعش کن و برو شما  و ایادی تان هست

که گر چرخ گوید مراکاین نیوش         به گرز گرانش بمالم دو گوش

من از کودکی تا شدستم کهن       بدین گونه از کس نبردم سخن

کار روزگار را ببین،‌آن مردی که شاه مملکت بود و نبایست میرفت و بایستی حافظ تاج و تخت کیان باشد و اشتباهش راه بردند که نباید میرفت و اشتباهی  کاغذ جلوی او گذاشتند که به مردم بگوید من صدای انقلاب شما را شنیدم و باز اشتباه کرد و انقلاب سپید شاه و ملت را راه انداخت ،چون شاه نیازی به انقلاب ندارد و به قول منوچهر معتمر که یکی از خودتانی ها بوده و در یکی از مصاحبه هایش که بیست و اندی سال پیش گوش دادم میگفت : برفی که در انقلاب سپید شاه بارید ،‌باعث نزول بهمن ۵۷ شد /و باز میگویم که ۲۶ دیماه نبایست میرفت ولی نهایتا وقتی رفت ،  لااقل با پرستیژ نشست پشت هواپیما و رفت. حالا تو میخواهی سوار قاطر بشوی و بروی مرتیکه الدنگ؟

خودت یک لحظه تصور کن چه پرده طنزی هست :  یک آخوند در اطاق کاردپزشکی( نمیخورد) یک آخوند با کلاه ایمنی آتش نشانی ( نمیخورد) یک آخوند پشت ماشین مسابقه ای ( نمیخورد) یک آخوند در مسابقات پاتینانژ ( نمیخورد) یک آخوند با پوشاک فضانوردی( نمیخورد) یک آخوند در مسابقات بدن سازی ( نمیخورد)‌یک آخوند  پشت جت اسکی ( نمیخورد) ،‌یک آخوند پشت میز پینگ پنگ (‌نمیخورد)‌یک آخوند با اسکیت برد( نمیخورد)  و هکذا بگیر امتداد بده این خط را …. ولی منصفانه یک آخوند سوار خر یا الاغ یا قاطر ببین چه ترکیب دلنشینی میشود وچگونه به هم میخورند. حتی به اسب هم نمیخورد ولی ببین یک آخوند با خر. انگار که این دو را از روز ازل درگاه طبیعت برای هم ساخته اند تا در و تخته جور بشود

به هر روی امشب حیثیت نداشته جهانی ات فرو ریخت  و تنها روسیه و چین بودند که به تو پناه دادند و در پایان این بخش یک کاریکاتور تو و پوتین را میگذارم

و پیش از رفتن باز میگویم که تو غلط کردی و بیجا کردی که جاده های منتهی به آرامگاه کورش را بستی. به زودی از بارگاهت تو را میکشیم پایین و کلی وقت داری بین دادگاه هایت تا به خودت بگو یی که چه غلطی کردی و چه شکری خوردی که خیابانهای منتهی به آرامگاه کورش  را بستی

خلبان آرشید مطیع قوانین – در زندان بزرگ بریتانیا – لندن

دلیل چهارده از ۴۴

خامنه ای الدنگ ، یکی از وقاحت های شدیدی که دیدم در این دنیای مدیا و مولتی مدیا  این بود که تمامی آن اطو زده هایی که می آیند جلو دوربین و با آب و تاب نطق میکنند و ناز می آیند چون به پشت دوربین میرسند ،‌آن کار دیگر میکنند. همین آدم شق و رق  و اطو کشیده و نازنازی و به ظاهر مهربان در پشت ماسکش چنان شخصیت کثیفی را دارد با خودش حمل میکند. شاید بخاطر همین درون نازیبا هست که بهترین خوراکها و گواراترین نوشاکها را می نوشیم و خوشمزه ترین میوه ها را به درون خودمان میفرستیم ولی زمانی که آنها را پس میدهیم ، گاهی از بوی گند درون حالمان به هم میخورد  و اینک بوی گند ولایت وقیح تو کشور من را گرفته است

 و  من در این دلیل چهارده از چهل و چهار میخواهم بگویم که چون الدنگ پروری  ، اشلو میشوی ( کما اینکه شده ای) و نهایت راه ما یازدهم بهمن ماه پیش رو و وعده نهایی چهاردهم و پانزدهم بهمن ماه خواهد بود

بلی تو الدنگ پروری و این را در برابر نخبه پروری برای خودت قرار دادی و متاسفانه کلام و قلم من را هم در مبارزه به اینجا کشاندی که مجبور شوم مثل سنگ سنگ اشکن لات و لوتهایت و مثل آهنی که آهن را میبرد اینگونه با تو سخن بگویم

سیستم تو ،‌ سیستم کثیف و غیر قابل اصلاح فکری تو و همه هم پیالگیهایت ، سیستم الدنگ پروری هست و در این میان به دو عکس و یک توضیح بسنده میکنم

عکس نخست تو رهبر الدنگ  و سعید طوسی الدنگ تر از خودت

بدون شرح

**********************************************************

عکس دیم  نیز تو الدنگ هستی و علی آهی الدنگ تر از خودت

حالا بگم چرا الدنگ پروری و ارتباط این دو تصویر چیست؟ واسه اینکه این آقای آهی شما پشت بود،‌بله این کاره بود

این هم یک بریده ای از حسین شمسایی یک الدنگی مثل همه شما الدنگها

حسین شمسایی: مرحوم آهی حرفی جز قرآن و عترت نمی زد/ امسال جای او در دیدار مداحان با رهبر انقلاب خالی است

حال کسانی که از من نمیپذیرند که این علی آهی که رییس کمیته زاهدان بود و پس از گند کاریهاش خلع لباسش کردند و پس از ادغام  سه نیرو در سال شصت و نه شد رییس اداره شهدا ناجا که تیمسار صفوی بیچاره طاقت نیاورد زیر دست یک آخوند خلع لباس شده  بماند و رها کرد و رفت/ بروید از ایشان بپرسید که آیا این علی آهی پشت بود یا نه؟

از تیمسار گنج دانش بپرسید،‌از سرهنگ قادری بپرسید، از کارمند علیمردانی ( بانو) بپرسید، از همتی ( استوار) از تیمسارهای کیلویی کمیته ای که یادم نمی آید  اسمشان را(خدمت در دایره شهدا میدان فردوسی)دایره شهدا ناجا خدمت میکردند سال ۶۹-۷۰ بپرسید،‌از تیمسار صدر بپرسید، اصلا از خود تیمسار سهرابی و سرهنگ گودرزی دزد بپرسید،‌نه از آیت شیطان وحیدی جاجرود بپرسید،‌از وظیفه اکبر خروس بپرسید که حفاظت  او را مامور گرفتن آهی کرد  و خبری هم دیگر از اکبر خروس نشنیدم. از راننده چشم زاغ آهی که بچه پیروزی بود بپرسید

دیگر نام دژبانهای دایره شهدا را نمی آورم،‌دیگر نام هم خدمتی ها را نمی آورم

مرتیکه الدنگ سید علی خامنه ای،‌مشکل تو و سیستم کثیف آخوندی تو این هست که الدنگ پرورهستی و این الدنگها مثل مور و ملخ در همبودگاه من ایرانی در همه جا وجود دارند ولی یازدهم بهمن پیش رو و به متعاقب آن چهاردهم و پانزدهم بهمن ماه پیش رو در راه هست و اشلو شدن شما را خواهیم دید

ننگ بر بی اخلاقی و دروغتان باد،‌دروغی که دامان ایران عزیزمان را گرفته است  و بواسطه آن خشکسالی

ایکاش مدیریت کلان نخبه پرور و نخبه گرایی وجود داشت تا اینچنین احساس غربت و زندگی بین الدنگ و مشنگها ،نبض اندیشمندی را نگیرد و اینهمه کوتاه قدان اندیشه همه کاره آن آب و خاک آریایی نباشند که خفت بزرگی است

خیلی دوست دارم بدانم که محمد رضا آهی پسر علی آهی نیز چرا خودکشی کرد پیش از مرگ پدر ؟

البته جا دارد که از حسین آهی که در رادیو پیام کار میکند پرسید که هتل غصبی پدر در آبعلی هنوز مرکز فسق و فجور سعید طوسی و هم پیالگی های پدرت هست؟

آیا هنوز آیت ( الله)شیطان وحیدی حق و حساب و حق سکوت آهی را پرداخت میکند به وراث ایشان بابت رابطه سقراطی – افلاطونی و همچنین معاملات تناژ تریاک   هنگام  صدارت کمیته زاهدان

ننگ بر شما بی همه چیزان باد که مجبورم این لحظات و دقایق ارزشمندم را صرف شما کمترین ها بکنم تا از اریکه قدرت شما را بکشم و بکشیم پایین

همه این بی همه چیزها ی الدنگ آخوند از سر و ته یک کرباس هستند  در عکسهای زیر به ترتیب آهی را میبینیم با الدنگهایی الدنگ تر و دزد تر از خودش

بایستی از سر و دوباره  نوشت قصه هجران خودمان را و تنها راه بازگشت به میهن گرامی مان پایان دادن به عمر منحوس و کثیف و شیره ای و عملی شما آخوندهای الدنگ هست و مطمین هستم که از جنگ مسلحانه هیچ راه گریزی نیست تا ایران عزیزمان را آزاد کنیم و برادر کشی ها و خودی کشی ها لازم است تا ایرانمان تصفیه و پاک بشود،‌پس بگرد تا بگردیم الدنگ هوادار حکومت اسلامی آخوندی

حال در هر شکل و شمایلی که هستی و حتی اگر فامیل من هستی

میمیرم میجنگم ایران رو پس میگیرم

میلانی و آهی /  نفر چهارم راست

واعظ طبسی و آهی / نفر دوم از چپ

حالا مردم ساده دل بروند پول بریزند در دکانهای آهنی این ملایان/ دم بچه هایی گرم که به آتش میکشند دکان این بی همه چیزها را،‌دم بچه های ری استارت گرم

آهی  و امامی کاشانی

طوق زرین همه بر گردن خر می بینم

مراسم پرده عشاق برای تکریم یک آخوند خلع لباس شده پشت بنام علی آهی و دست بوسی یکی از این مداحان

اوج بدبختی را ببین که پیر غلام کی هست  و کیان نشسته اند آنجا/ این مردانی هستند که در شور بیشعور ۵۷ بدبختی ایرانیان را رقم زدند

و در پایان آهی ورشکسته فکری را پیش از مرگش می آورم زمانی که دست بر عصا به تمامی جنایتهایش در زاهدان و دایره شهدا و ….. می اندیشد

شما خواننده گرامی خودتان بیندیشید که چنین شخص کثیفی مسيول دایره شهدای ناجا شده بود  یعنی مسیول یتیمهایی که حکومت اسلامی،  وظیفه مراقبت از آنها را داشت و این شخص از لحاظ اخلاقی مشکل داشت به مانند سعید طوسی

خامنه ای الدنگ میفهمی که میگویم بوق را از سر گشادش میزنی یعنی چه؟ مرتیکه الدنگ کشور را داری به باد میدهی،‌یک  جو شعور بد نیست  ای آخوند خود فروخته به روس و انگلیس

آهی اینکاره و الدنگ تر از خامنه ای  در حضور خامنه ای الدنگ

آهی الدنگ در مراسم پرسه پسرش دکتر محمد رضا آهی که خودکشی کرد

و حال اصلاح طلبهای الدنگ بی بی سی نشین خواستار ابقای این جانوران در راس قدرت کشور آریایی من هستند

خامنه ای الدنگ حالا میفهمی چرا داری سقوط میکنی؟ چون بر پایه نظم طبیعی هستی که سرشار از راستی و درستی هست هیچگاه استوار نبوده ای و مردمان ایران را به ستوه آوردی با ظلمهایت

آه ننگ بر این زندگانی خفت بار من باد که اگر ایستاده در خاک ایرانم نمیرم مثل یک سرباز در جنگ با این دایناسورهای اندیشه و بگذارم اینها کماکان کشور من را به تاراج ببرند

بدرود

خلبان آرشید مطیع قوانین – در زندان بزرگ بریتانیا – لندن