دلیل هشت از ۴۴

 امروز دوشنبه هشتم آبان ۲۵۷۶ شاهنشاهی خورشیدی برابر با روز گوش (گیتی) از ماه آبان سال ۳۷۵۵ دینی زرتشتیان  روز نبر

یک روز پس از روز کورش بزرگ که مرتیکه الدنگ خامنه ای به اراذل و اوباشش دستور داده بود که راهها را ببندد ولی مرتیکه احمق چگونه میتوانی با یک قلوه سنگ کوچک به اندازه جگر کوچک خودت و همه جیره خوارانت جلوی این فرهنگ سترگ ایران و سیل ویرانگر اسلام و قرآن و آخوند را در ایران بگیری

الدنگ پوفیوز خامنه ای سبک مغز، سال شاهنشاهی یعنی ۱۱۸۰ سال پیش از رفتن مرتیکه عرب محمد از یک ده به دهی دیگر در صحرای سینا که بخواهد مبنای تاریخ ایران بزرگمان بشود،‌چه راه و جاده ای را میخواهی ببندی الدنگ؟ با همه اون جیره خوارانت که در سیستم تو کار میکنند،‌یک مشت خودفروخته الدنگ تر از خودت مرتیکه های پوفیوز از اون بسیجیهای مانوری تا پلیسهای راهداری و شهربانی و کمیته چی و ژاندارمری چی که حالا سالهاست نیروی انتظامی میخوانندش، نیرویی که باعث ایجاد ترس و رعب و وحشت مردم میشود بجای آنکه آرامش و امنیت را به مردم ساده دل ایران ببخشد

خامنه ای بی خامه در مغز، من خلبان آرشید مطیع قوانین به تو میگویم که ایستاده میمیرم و خونم به پای درخت آزادی میهنم و فرهنگ بزرگ ایران عزیزم میریزد و از این مرگ با افتخارهیچ باکی ندارم، باشد که از خنگی شما مردم اروپا و آمریکا و … در آرامش و بیمه های اجتماعی کلان سپری کنند و بخاطر بی لیاقتی شما و همه خود فروختگانی که شکمهای بی ارزششان و وجود خالی از مغزشان را به نوکری آنها میسپارند تا خانه ای و ماشینی برای خود دست و پا کنند و از یاد ایران عزیزشان غافل بشوند،‌نوکران و خدمه های بی بی سی و وی آو آ و هزار سوراخ دیگر که بنام دوست و حامی ملت ایران دست در دست خامنه ای الدنگ برای ویرانی ایران میکوشند

این ایستادگی من همان دو پایی هست که روی آن ایستاده ام ، ساقه ای که به نسل پس از خودم با خون خودم آبیاری میکنم و تحویل  میدهم. خامنه ای  و همه مرتیکه مفنگ های شیره ای حامی خودت ، بدانید که  پانصد و پنجاه و نه سال پیش از زایش مردی که مسیح خواندندش،‌ مردی از تبار ایران به نام کورش بزرگ عظمت آفرید و تو الدنگ یک کاره حالا جاده میبندی که مردم به آرامگاهش نرسند

خیلی خوب کردی که جاده بستی چون خیلی از جاده های بسته در مغز برخی ایرانیان را به فرهنگ ایران  باز کردی ، در انتهای اندیشه هایی که تقابل شیعه و اسلام شیعی و فرهنگ ایران بود تو با این حرکتت باعث برجستگی و پیروزی فرهنگ ایران شدی. چه شد که چهار تا سنگ روی هم آن هم وسط بیابان بنیاد تو را به اینچنین به وحشت انداخت؟

از زمانی که نخستین فیلم بر آمدن خورشید را در آرامگاه کورش گرفتم ،‌یک شات هم از شاهچراغ گرفتم برای این بخش از فیلم که میگفت در طلوع صادق صبح سپیده که فیلم آرامگاه کورش را گذاشتم و در بخش دیگر  که میگفت در غروب آفتاب رنگ پریده که فیلم شاهچراغ را گذاشتم و این رنگ پریدگی بسانرنگ پریدگی و زردی امروز توست

پیامهایی که از ایران برایم میرسید میدانی چه بود

حسابی جفت کردن، …. فضا کاملا امنیتی…. دور آرامگاه حصار کشیدن و … اتوبان اصلی دو روز مسدوده…پر از نیرو و  … خوب اینهم شعور تو مرتیکه الدنگ خامنه ای و اراذل و اوباش دستگاهت

وقتی یک مشت  لات و اراذل و اوباش دور خودت جمع بکنی و پول و حرص قدرت هم داشته باشی معلومه که سر رفسنجانی بدتر از بد رو زیر آب میکنی واسه موندن خودت،‌معلومه که مشاور عقلایی نداری، معلومه که حالیت نیست فرهنگ ایران و عظمتش یعنی چی؟ معلومه که وقتی یک ایرانی داد میزند که دور از تو بادا اهرمن یعنی چی؟ وقتی میگیم ای در رگانم خون وطن یعنی چی؟ آی خامنه ای ، حالیته مرتیکه الدنگ احمق نون امام زمان خور که از نان جاکشی هم بدتر هست هرکی نان حوزه و مفت خوری دینی بکند حالا چه کشیش باشد چه خاخام چه موبد چه آخوند (که یعنی اسلام…) ای همه تان در زبانه های آتش فرهنگ ایران که  بر پایه گفتار نیک و اندیشه نیک و کردارنیک استوار هست و در پس جنگی با بدیها به دست می آید و در این جنگ رو در رو با یک مشت لات بی سر و پا توقع نداشته باش فکل کراوات کنم و با خود فروختگی بروم در بی بی سی و وی آو آ بشینم و یا با خیانت مرتیکه زلف یه وری خود فروخته به عربها یا اون تلویزیونهای دیگه ای که مستقیم و غیر مستقیم در جهت پاشاندن فرهنگ ایران و عظمت و اوج جایگاه خانواده در فرهنگ ایران هستند،‌بروم بشینم و با لوس و ننر بازی حرف از فریب سبز بزنم یا مماشات و پاچه خواری اصلاحات را به میان بکشم! نخیر آقای نامحترم- نخیر آغازاده پدرها که از رکیک ترین فحشها میتواند رکیک تر باشد این را به کسی بگویی،‌بلکه به میان میدان می آیم و نفس کش میطلبم. حالا با همین قلمم و به وقتش هم با گرز دو سر گاو و شمشیرم و سلاحم  چونان رستم که با رخشش نعره میکشید و همه افراسیابی ها صد تا سوراخ میخریدند به سراغ تو و آدمهایت می آیم و روزی که دستم به تو مرتیگه الدنگ برسد خودم با تیزی که سالهاست آماده کرده ام ریشت را میتراشم و برایت گلاب میمه به صورتت میزنم  تا زمانی که بخواهم شاهرگ گردنت را به تیغ انتقام سیاوش ها بسپارم یا نسپارم ناگهان جای دیگر گردنت را زخم نکنم که دردت بگیرد مرتیکه الدنگ با همه اون الدنگهای دیگری که خواسته و ناخواسته با دانش و با نادانی پشت سر تو حرکت میکنند و باعث کندی رشد و حرکت مبارزه میشوند. الدنگهایی چون حبیب مطیع قوانین که با یک مشت لات در خیابانهای شیراز بر روی موتور به حمایت احمدی نژاد جولان میدادند و به وقتش خدمت این عموی الدنگ خاین به عشق را میرسم. الدنگی چون عباس مطیع قوانین یا محمد رضا یا ابی که متاسفانه مادرم او را زاییده است و بیاید کیس پناهندگی زرتشتی بدهد و با خیانت و مکر و دروغ و کلاه برداری زندگی سپری کند و بعد برود در مسجد خامنه ای الدنگ سینه برای حسین عرب بزند که ….. و یا حسین تابان الدنگ بی همه چیز که بیاید سوء استفاده های موقعیتی و مالی اش را بکند و در برنامه تلویزیونی نام ننگین حسین را بگذارد زمین و نام باربد را برگزیند تا خرش از پل بگذرد ولی بعد با خفت تمام برود و در تلویزیون خود فروخته جم بنشیند و مصاحبه بدهد که حسین تاوان هست،‌کسی که پریده موسیقی ایران نبود و در پروپاگاندا او را پدیده خواندم و لیاقت و شان دوستی فرهنگ و هنر ایران را نداشت و بخاطر همان بود که رفت برای محمد عرب و بت الله عرب و … با صدای آن پسر خودفروخته رادمنش که حتی ایرانی حرف نمیزند و خودش را به خنگی زده است بنوازد و ….. یک نمونه الدنگ کامل که خودش را سامی یوسف خوانده ،‌یک نوکر خود فروخته اجیر و نون به نرخ روز خور که به وقتش نیز به خدمت او خواهم رسید….. اینها نمونه هایی از الدنگهای خارج نشین هستند که گله گله ساکن اروپا و آمریکا و .. هستند و کیس های پناهندگی میدهند ولی امان از یک قدم برای ایران و فرهنگ ایران

خامنه ای الدنگ تو سوار قطار لرزانی هستی که چرخهای آن قطار همین الدنگها و نمونه های دیگری هستند که در لندن خانه میسازند و فقط سی و پنج هزار پوند پول میدهند که شیشه خانه هایشان ضد گلوله بشود و یکی دو تا هم نیستند،‌ پول و سرمایه ملی آن کشور توسط الدنگهایی به خارج از کشور می آید و در پای بساط شیره و تریاک دود میشود به آسمان میرود که اگر آن الدنگها را بفشاری کیلو کیلو از ما تحتشان  شیره به بیرون میزند و در نقطه مقابل منقل نشینان حامی ج ا،  گروه منقل نشینان و یا سیخ سنگیها و یا شیره ای ها و یا بنگی های مدام، گروهی که خود را به عنوان مبارزان سیاسی معرفی میکنند و جبهه شان  جلوتر از کپسول گاز پیک نیک زرورق خورده و سیخ و یا منقل و وافور جلوتر نمیرود و با خاله زنک بازیهای رودست و بازیهای موش و گربه خارج نشینان به وجد می آیند و بر روی هم تیغ میکشند و در آن میان ایران عزیزمان هر روز بدتر از دیروز غارت میشود و غارت میشود و اینان صد خواب در خوابشان ربوده است که مگر سالی به ماهی دور هم جمع بشوند و در پایان جلسه شعارهای چهل من یک غازی بدهند و بعد بروند رستوران چلو کباب برگ بزنند و عارقش را به تمسخر ایران و مبارزه سیاسی برای ایران در قمارخانه های اروپا بزنند و ببازند و باز پای منقل و همان آش و همان کاسه بی آنکه حتی در این لندن همیشه ابری یک خانه ایران باشد که …… آه چه بگویم از این مردمان نان به نرخ روز خور بی همه چیز و برخی آنچنان خل و مشنگ که به وقتش خدمت آنها نیز خواهم رسید….. ز دست جور تو ناهید بر فلک نالید و  خامنه ای الدنگ این تصویر مبارزات سیاسی علیه تو هست که تو بر اریکه قدرت تکیه زده ای   و وای به روزی که این محاسبات تو به هم بخورد، حالا هی برو پول خرج سازمان کثیف مجاهدین خلق بکن و عروسک خیمه شب بازی دشمن نشان برای خودت بساز. دشمن اصلی تو فرهنگ ایران هست که در نبض تک تک ایرانیان با غیرت در گذر از اسلام شیعی و خیمه شب بازیهای محرم و صفر و رمضانت بر قرار هست

خامنه ای الدنگ بلبشویی به راه انداخته ای و کشور فرهنگ و هنر را به جایی کشانده ای که آمار رسمی ۲۳ درصد روان پریشی در لایه های باز همبودگاهی میدهد که حال آمار واقعی را در زیر پوست شهر زمانی خواهی دید که اریکه قدرت ضحاک نشانت بر سرت خراب گردد و هر الدنگ جاکش اهل مماشاتی در گوشه و کنار جهان به دنبال سوراخ موشی باشد که گندکاریهای خودش را لاپوشانی بکند و جسم بی ارزش خودش را به گوشه ای بکشد ولی نخود به نخود و حتی سوت به سوت گنجهای ایران را از حلقومتان بیرون میکشیم و ایران را دوباره به عظمت و اوج و اقتدارش در پناه فرهنگ انسان ایرانی قرار خواهید داد

عظمتی که دیگر مرتیکه روان پریش ترامپ هم جرآت نکند نام خلیج پارس را منحرف کند یا پیرزن قصرهای انگلیس نشین از فکر تخریب ایران و فرهنگ ایران دیگر دست بردارد و سر عذر خواهی در برابر فرهنگ ایران به فرود بیاورد. بله ملکه محترم انگلیس با شما هستم که نیمی از ویرانیهای امروز ایرانم از آن پروپاگاندای بی بی سی شما در شور بیشعوری هست که شاه چمدان به دست را از ایران روانه کرد و آن پدر هم در کمال تحیر و ناباوری و در پس کمبودهای شخصیتی اش حکایت این بیت از داستان سیاوش شد که

از انديشه خرد و شاه سترگ. بيامد به ما بر، زياني بزرگ 

پس آن سربازان گمنامی که هر روز خودشان را در رنگی و پوستی میخواهند به ما حقنه بکنند بدانند که ما همچین در بغل بالا و پایین و چپ و راست غش نکرده ایم ،‌بلکه تمام همبستگی و انسجام درونیمان نتیجه کوهنوردیهای شیراز و اندیشمندی در شبهای کوههای شیراز و بازگشت به فرهنگ سترگ ایران هست

این را هم به فداییان خلق ایران بگویم که شما چگونه فدایی خلق ایران هستید وقتی که عکس آن لنین غیر ایرانی را در درفش خود دارید، اندکی دست برداشتن از غیر ایرانی و وابسته و اجیر بودن به فرهنگ غیر ایرانی میتواند نشان شعور و درک انسان ایرانی باشد( حال که همزمان با جلسه درون سازمانی تان هست) پس نگاهی دوباره به تاریخ و فرهنگ کشورتان بیندازید

و حال بازمیگردم به کورش بزرگ و روز هفت آبان که آی خامنه ای الدنگ دستور دادی جاده ها را ببندند :  من خلبان آرشید مطیع قوانین که برای صیانت و حرمت ایران وفرهنگ ایرانیان آزادیخواه  با یک هشتک “#از هفتم تا یازدهم آبانماه” می آیم  و حال اگر امسال نه که سال آینده به تو نشان میدهم که تاوان جاده بستن هفتم آبان قیامت یازدهم آبانماه میشود که سالگرد کشته شدن عمر ملعون به خنجر دو سر پیروز نهاوندی  مهندس طراح  آسیابهای بادی و یا توربینهای انرژی بادی امروزه هست که هنوز نام و یادش برقرار هست

پس تو هفتم آبان جاده های منتهی به آرامگاه کورش را ببند و این چه بهتر که جاده ها را بهتر از گذشته بکنی برای سال آینده و ما در پاسخ به تو خامنه ای الدنگ،‌ضحاک زمان، روز یازدهم آبانماه را جشن عمرکشون میگیریم و به سر عمر و لعنت به عمر میگوییم و به مستراح! میرویم و اعاده حاجت میکنیم به ریش تو و خمینی الدنگ تر از خودت. یک مشت لات بی سر و پا کشور من را دارند میخورند و فکر میکنند که ما کم می آوریم برای کل کل کردن و هر جور دلشان میخواهد ترکتازی کنند و تازیانه نابخردی بر سر و روی ما بکوبند. سرو ته شما را بفشارند بزرگتان آن علی آهی پشت میشود که برایش بزرگداشت گذاشتند و عکسهایش در اینترنت هست که در محضر پر نیرنگ تو هست، بلی این علی آهی یک الدنگی مثل خودت بود که رییس کمیته زاهدان بود و از بس دزدید و جنس قاچاق ( تریاک) رد کرد او را خلع لباس کردید و از اکبر سربازش در میدان فردوسی باید بپرسی که چگونه از پشت ترتیب حاج آهی الدنگت را داد و این مرتیکه الدنگ آهی یک پشتی بود مثل همه آخوندهای دیگر که همه تان پشت هستید و در آبعلی جایگاهی داشت و هستند تیمسارهای و سرهنگهایی که شاهد خفت او بودند و حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی زمان سهرابی با سرپرستی سرهنگ صدری پرونده قطوری برای این الدنگ دارند. این نمونه الدنگهایی هستند که در شوراهای نگهبان تو هستند. توضیحات بیشتر را از دزدیهای آهی با آیت الله وحیدی و تریاک کشیدنهایشان با زعمای قم در روستای تیره و حوالی آبعلی و جاجرود و … را با عکس به وقت مقتضی خدمت عموم عرضه خواهیم داشت. ای ننگ بر من ایرانی که شورای نگهبان بخواهد سردمدار کشورم ایران باشد و باز ننگ متقابل بر سپنتا نیکنامهایی که بخواهند برای یک کرسی در شورای شهر اینچنین خفت شورای نگهبان را بکشند و هنوز خودشان را آزاده بخوانند و بنامند و زرتشتی بخوانند خودشان را. کدامین زرتشتی با شرافتی هست که خفت آخوند و اسلام را به گردن بپذیرد، شما ننگ زرتشتی گری هستید و باعث تداوم الدنگی مثل خامنه ای بر اریکه قدرت

به هر روی، کمترینی که من هم میتوانم باشم اینکه پیروز نهاوندی زمان خودم باشم در روبروی تو خامنه ای الدنگ و مغز پوک نفهم در میدان جنگ رو در رو بایستم علیرغم اینهمه دشمن داخلی و خارجی که داریم ،‌جا و مکان  و زمان و هنگامه کرکری خواندن و نفس کش طلبیدن هست و با سوسول بازی شازده بازی و تو بغل آمریکا و انگلیس رفتن و … جور در نمیاد…. ایران فرهنگی داره به قدمت وحتی بزرگتر از عظمت تاریخ و اسلام خیلی جانگرفته و خام هست که بخواهد پیشوندی برای ایران عزیزم باشد پس مرگ بر جمهوری اسلامی،‌مرگ بر حکومت اسلامی، مرگ بر آخوند که خمینی پست بیسواد خودفروخته نوکر غرب که باید در هواپیمای ایرفرانس بسته بندی اش کنند بفرستند ایران گفت آخوند یعنی اسلام، مرگ بر خامنه ای و مرگ بر تمام الدنگهایی که از این موقعیت زمانی و مکانی برای اندوختن جیب های ننگین خودشان به بهای فروخته شدن ناموس ایران زمین ، سوء استفاده از موقعیت میکنند

دیوث بی غیرت ناموس ایران بر باد میرود، او ناموس تک تک ما هست، ناموس تک تک ما را عرب بر باد داده است،‌الدنگ به قبر سنگی عرب سر خم نکن، عرب دشمن ایران و اسلام خیلی جا دارد و خیلی راه دارد به گرد پای فرهنگ ایران برسد چه خواسته که بشود پیشوند نام کشور بزرگ من

ای خاک بر سر روحانی الدنگ که شان و مقام فریدون را نمیداند که نفهمد فریدون چه هست و حسن چه هست و این سالوس غیرت فروش ، رییس جمهور اسلامی ایران هست و همه الدنگهای پوفیوز احمق روشنفکرنمایی که حامی ریاست جمهوری این الدنگ هستند،‌باعث بقای حکومت ننگین اسلامی در ایران هستند

خیلی هنگامه غریبی هست،‌دشمنان داخلی و خارجی ، عدم انسجام و عدم آگاهی بخش عظیمی از ایرانیان، دستان خالی و آرزوهای بزرگ فقط یزدان پاک و روان نیاکان گرامی ایران که حضور هر دو در دنیای مجازی ما جای بحث و پرسش و گفت و گو دارد، میتواند یاری دهنده باشد

حیف که خدایی نیست که به دامانش بیاویزیم وگرنه خدا دکان خوبی بود که پول و مزدور فراهم کنیم ولی فرهنگ سترگ ایرانی سربازان خفته ای در درون خود دارد که به مانند ققنوس از خاکستر خرابه های ایران بر میخیزند و زندگی تو خامنه ای الدنگ و همه هم باشانت را چه با ریش و عبا و عمامه و چه با فکل و کراوات و … به توبره میکشد

و در این غربتی که گرفتار آمده ام،‌در این زندان بزرگ بریتانیا هر چند توانستم که دشمن قسم خورده ایران را به خوبی از درون بشناسم ،‌درودی دارم به روان جاری آزاد اندیشان و حامیان عظمت فرهنگ ایران/ درودی دارم به پسری که پشت ماشینش در آمل شربت و شیرینی پخش کردبرای روز کورش ، درودی دارم به تیره های گوناگون ایرانی که خودشان را خواستند با پای پیاده به آرامگاه برسانند،‌درودی دارم به همه عزیزانی که دلشان برای ایران میتپد و از جان گذشته برای ایران ایستاده اند/ از جان گذشته به معنای کامل

بدرود ای همنشین اخیر چهارده صده ای ناکامی های ایران عزیزم

بدرود ای سکون سقوط ایران عزیزم در پس هزار و چهارصد ساله

بدرود ای تنهایی فرهنگ سترگ ایران زمینی که روان نیاکان افتخار آفرین ما را چنین دردمند به دامان فریاد  بی سکوت نشانده است و بهای آن خشکسالی مغز و اندیشه وچشمه های جوشان ایرانمان شده است

بدرود ای ترس مخوف نگفتن مرگ بر خامنه ای

خامنه ای بزدل و پسر الدنگت،‌توان رو در رویی مبارزه را که ندارید ولی نفس کش میطلبم چه در میدان مناظره،‌چه در میدان کشتی و یقه به یقه شدن و چه در میدان جنگ و چکاچک شمشیر

ایران ارث پدر بی همه چیزتان نیست که اینچنین آنرا با یک مشت الدنگ بدتر از خودت به تاراج ببرید

گند و کثافت کاری الدنگهای لندن نشینت در حال لیست شدن هست و به زودی دسته گلهایی با لیست تخلفات مالیاتی و …. برایشان ارسال خواهد شد که فرهنگ ایران درش همیشه برای بازگشت به آن فرهنگ سترگ را باز گذاشته است

امروز از این نکته و افسانه نخوانیم                        که افسون نپذیرد دل و افسانه ندانیم

درود ای ایران آباد و آزاد فرداها

 ایران عزیزم،‌از جان گذشته ، از مال گذشته ، از نام گذشته و از پرواز گذشته در رویای ایران زاده میشوم تا رویای آزادی باشم و من مسیر دشوار خودم را خواهم داشت و کابوسها و اندیشه های خودم را که بی رنج افسانه شدن ممکن نیست

و تا ببینیم یازدهم بهمن ماهی در سالهای پیش رو، چه خواهد شد

خلبان پرواز آزادی برای صلح و دوستی در ایران و جهان – متخصص مدیا و مولتی مدیا

آرشید مطیع قوانین

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *