دلیل ۴ از ۴۴

چون شان سه که در بخش قبلی گفتم در فرهنگ ایران خیلی بالا هست و چهار نیز جایگاه بسیار ویژه ای در فرهنگ ایران و مخصوصا برای من دارد مثل چهار آخشیج یا چهار عنصر ( آب ، باد ، خاک ،‌ آتش ) که از عناصر بنیادین شکل دهندگی زندگی میباشند و جاودانگی در آنها مفهوم پیدا میکند، پس وقتی که سه  تا ۴  پشت سر هم بیایند شان آن سه چهار خیلی بالا هست و ۴۴۴ همیشه عزیز بوده و عزیز هست و عزیز خواهد بود علاوه بر آنکه سه را به چهار بیفزاییم میشود هفت که باز هم شماره هفت جایگاه ویژه ای در فرهنگ ایران دارد که فرهنگ جهان از آن وام گرفته است

آنان هم که به این بازی اعداد میخواهند بخندند خوب بهتر است حواسشان را جمع کنند که اگر هوای شماره و عدد ها را نداشته باشند ،‌عدد همیشه با انسان همراه هست. پس بهتر است حواسمان به عددهای پیرامون باشد مخصوصا سالهایی که میگذرند و کاری برای خود و کشور گرامی مان و بهتر شدن حالش نمیکنیم که اگر حال ایران خوب بشود،‌حال جهان خوب خواهد شد

 پس حال که چنین است نام ننگ آنکه این وب سایت را به مرگش خوانده ایم و ولایت وقیح هست را به این زیبایی و صفای عددها و مخصوصا ۴۴۴  پیوند نمیدهم و برای این بخش : دلیل ۴ از ۴۴ را با سکوت سپری میکنم که به قول مارگوت بیگل : «سکوت سرشار از ناگفته هاست…»  و فقط یک نگاره میگذارم تا درس عبرتی برای ضحاک خونخواری باشد که عشق را فراموش کرده است و همه شده است خشم و قهر و   توهم/  ای ضحاک زمان تا هنگام داری به دامان فرهنگ ایران برگرد که صد سال دیگر همه ما خوانندگان این متن ،‌استخوانی بیش نیستیم و نامی اگر بتوانیم نامی نیک از خود بجا بگذاریم

پس تا فردا بدرود و همیشه پاینده باد ایران آزاد و انسان ایرانی آزاده

خلبان آرشید مطیع قوانین

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *