:پیشکش نوروزی من به ایران

:پیشکش نوروزی من به ایران

 

 

 

 

در وب سایت مرگ برخامنه ای دات کام

خامنه ای ٬ از آغاز سال نو۲۵۷۶ هخامنشی شاهنشاهی برابر با ۳۷۵۵ یکتایی زرتشتی ایرانی٬

به مدت ۴۴ روز به تو هنگام میدهم تا پیش از اینکه اشلو بشی

چهل و چهار روز هنگام داری که یا دست از ضحاک بودن برکشی و حرمت ایران و انسان ایرانی را نگه داری …..یا اشلو میشی٬

یا من رو از میان بردارید که بد خوابی برایت دیده ام خامنه ای ٬ من نماینده استقلال مقاومتی مردم ایران هستم٬

ایران یکبار در تاریخش ثابت کرده است و شاید این ۴۴ روز تنها شانسی هست که تو میتوانی از آن بهره ببری ٬

ایران مسلمان نیست و شیعه نیز اسلام نیست. ایران به اسلام نیازی ندارد.

به خرد خودت بازگرد و فرهنگ ایرانی را درک کن ٬ تا اشلو نشی وگرنه من از جان گذشته برای ایرانم ایستاده ام٬

ای ضحاک زمان کسانی که جا برایت بکشند را در همه جا زیاد داری ٬ جوجه بسیجی هات رو بفرست بیان تا اونها رو نخست اشلوشون بکنم.

این هم پیشکش نوروزی من به صلابت ایران جوان

“سر بالين فقهي نوميد، كوزه اي ديدم لبريز سوال”

تا وقت داری به دامان فرهنگ ایران بازگرد وگرنه مردن تو که مهم نیست٬ تو هم یک آدم مثل همه آدمهای دیگر٬‌مهم این است که چه اثری از خودت میگذاری

اثری که تاکنون از خودت گذاشته ای خالی از مهر و انسانیت و فرهنگ انسان پرورایرانی بوده است و این هشداری هست برای بیدار شدن و بیدار کردنت

از خواب غفلتت بیدار شو و در این ۴۴ روز برای تو ۴۴ دلیل خواهم آورد که ایران و ایرانی و تاثیر فرهنگ آن چقدر شگرف هست و تو هنوز هنگام داری که به دامان فرهنگ ایران بازگردی

خلبان آرشید مطیع قوانین

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *