دلیل هفده از ۴۴

خامنه ای الدنگ ،‌هر روز که میگذرد اصلا دیگر حال و حوصله نوشتن برای تو را ندارم چون معتقدم که نرود میخ آهنین در سنگ

در یک رفتار حساب شده به زعم خودتان تلاش داشتید که مدیریت بحران بکنید و سوپاپ اطمینان را باز کنید. فهمیدید که موسوی و کروبی و خاتمی و روحانی دیگر مهره های سوخته هستند لذا طرحی ریختید برای به دام انداختن جوانها با همیاری یک جویای نام ولی در باطن مسلمان و معتقد. بسیار جای تاسف هست که هنوز فکر میکنید مردم پس از فروپاشی دکان مفت خواری شما را باز میگذارند. آخوند تنها دکانی که میتواند برای خودش راه بیندازد همان دکان تن فروشی هست برای مردانی که دوست دارند با شما آخوندها همخوابگی کنند. این تنها شغلی هست که برازنده شما هست و حتما شما هم تخصص خوبی در آن دارید حاج آقا. هم تو و هم همه هم پیالگیهای دور و ورت از کوچک و بزرگ

دیگر نفسم را خسته تو مرتیکه الدنگ نمیکنم که چقدر وقیح بایستی باشی که ادعای رهبری نداشته باشی  ولی ناگهان از هرنامردی نامرد تر میشوی چون بوی پول و قدرت به مشامت رسید و فکر میکنی که تحفه هستی و دنیا مثل تو ندیده است مرتیکه پوفیوز که دوباره شروع کردی به بازداشت و راه انداختن سریال کهریزک ۲ و کشتن و قلع و قمع کردن جوانان کشورم. نوچه هایت را میفرستی که فحش خواهر و مادر نثار سربازان راه آزادی میهنشان بکنند؟

به تیزی همین تیزی که همینک در کنار دستم دارم چنان هلویی برای آن بچه خوشگل پوست بکنم که رب و روبش را با طعم هلو به مدت یازده ما بکشد که نتواند بخورد تا مجبور نشود که …. چون وقتی هلو را پوست بکنی خوب هسته بزرگی دارد

بله پوفیوزهای قابچی حکومت ننگین اسلامی که فشارتان بدهند یک من شیره از ما تحت شما سرازیر میشود و یا الدنگهای بی بی سی نشین و یا دیگر تلویزیونهای بی عشق میهن که پولشان از ناکجا آباد می آيد و یا آنهایی که من میتوانم از عملکردشان بگویم که رفتند و خودشان را به حکومت ننگین اسلامی فروختند و خانه و کاشانه و فرزندانشان را در این شهر آیه وایه کردند و متاسفانه حرمت و حریم خانه و خانواده خودشان را هم حتی نگه نداشتند ،‌ پس چگونه متوقع باشیم که حافظ حریم حرمت انسان ایرانی و فرهنگ ایران باشند

شما مایه های ننگ انسانیت هستید ،‌انسانهایی که متاسفانه ی نسبت ایرانی بودن بین من و شما مشترک هست ولی قبله تو و الدنگهایی مثل تو میدان سرخ کرملین و کاخ ملکه و چهارگوش سنگی  یا بتکده وسط صحرای سینا هست ولی قبله من نور و آتش است/ قبله ای که همواره رو به بالا و راستی است،‌نوربخش و گرما بخش میباشد/ لعنت به مغز نداشته شما،‌یعنی واقعا یکبار هم فکر نکردید در زندگی تان که چگونه بتوانم با شرافت زندگی کنم؟

مملکت با آن سرمایه و داشته را با نابخردی و نفهمی به دامان اهریمن کشانده اید و آنگاه دوست دارید و از شما فحش بخوریم و بگوییم که دچار رافت ایرانی میشوید و بیایید دوباره بزنید توی سر ما ،‌کاری که یک الدنگی مثل مهاجرانی و سبزیهای بسیاری در همین بیخ گوش ما در لندن می نمایند

اینبار دیگر با تصویر می آیم،‌چون دیگر فرصت نوشتن هم ندارم و مخصوصا اینکه امروز خبر کشته شدن نخستین زندانی خیزشهای اخیر را شنیدم،‌پسری بیست و دوساله که معلوم نیست چه بر سرش آوردید بی همه چیزهای نامرد

وقتی کانال تلگرامی نبض تبریض را متوجه شدم که یا متعلق به شما نامراد لقمه ها و یا مجاهدین خلق از شما بدتر میباشد،‌به دامنه وسیعی از کانالهای تلگرامی رسیدم که متوجبه شدم برنامه ریزی وسیعی انجام شده است و هیچ جای شکی برای محتمل بودن ساپورت شما از سازمان مجاهدین و یا خط دادن به آنها برای پیشروی در مقاصد شما نیست. و این سازمان ننگ آور مجاهدین خلق با زنیکه احمق الدنگی مثل مریم رجوی و کلیه اعضاء و هوادارهای مجاهدین که همه مثل ضبط صوت هستند و اصلا قدرت خلاقیت و اندیشیدن در انها وجود ندارد. با اینها چه کار بایست کرد در آینده ایران؟ من نمیدانم این جمع تضاد کی میخواهد مغزش راه بیفتد؟

به هر روی من با فیلم زیر که دلیل هفدم پیش از ۴۴ روز سرنگونی تو خوانده ام آنرا ،‌در این بخش پایان میدهم گپهایم را و باز خامنه ای الدنگ من تو را دعوت کرده ام ،‌میکنم و خواهم نمود که قبل از اشلو شدنت به دامان فرهنگ ایران بازگردی تا هنوز دیر نشده است.

ضمنا باز تکرار میکنم که تو غلط کردی که دستور دادی تا جاده های منتهی به آرامگاه کورش کبیر را در روز سالگرد مراسمش ببندند،‌این چوب تادیبی که اکنون بر کف پای تو نواخته میشود،‌به زودی تیغ برهنه ای خواهد بود که پوست هلوی گردنت در مینوردد.

پاینده ایران آزاد

خلبان آرشید مطیع قوانین – در زندان بزرگ ایتالیا

به آتش کشیدن تصویر منحوس خمینی دجال در تظاهرات لندن روبروی سفارت ننگین حکومت اسلامی ایران در روز هفدهم دیماه که دقیقا برابر ۱۱۸۰مین سالی هست که از کشته شدن بابک خرمدین به دست خلیفه اسلامی میگذرد. روز بسیار بزرگی بود روز هفدهم دیماه و کسان زیادی به در سفارت آمده بودند. پاینده ایران آزاد

و فیلمی که از مردم خواستم بلند بگویند تا صدایشان به بچه های نازنین ایران برسد که در خاک و خون و اتش دست تنها ایستاده اند. مرگ بر خامنه ای،‌مرگ بر حکومت اسلامی ،  آخوند جنایت میکنه ،‌روسیه و فرانسه و انگلیس حمایت میکنه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *