دلیل هیجده از ۴۴

امروز نوزدهم دیماه ۲۵۷۶ بود که نقطه عطفی در تاریخ مبارزات سیاسی مردم ایران بود و آنهم آزادی ۵ درویش گنابادی از زندان اوین با حمایت خانواده های ایشان و تحصن و تجمع در پشت درهای زندان اوین بود

خامنه ای الدنگ ، دلیل هیجده یا هجده از ۴۴ برای اشلو شدن تو و سرنگونی تون همین خرد نهفته در این کاریکاتور هست

چند تا لینک یوتیوب مربوط به اون جلادی که الآن در لوکس ترین بیمارستان یکی از پوفیوزترین پرفسورهایی که جهان به چشم خودش دیده یعنی سمیعی بی همه چیز که ذره ای شرافت و اخلاق در این شخص وطن فروشی که این همه علم مغز و اعصاب داره ولی مرتیکه الدنگ تر از تو و احمق در برنامه دورهمی میگه که به رضا عرب  در سن آباد یا مشهد دخیل میبنده و ….واقعا اینقدر آدم پوفیوز و بی وطن و بی مرام باشه که با اینهمه سواد و درس خواندن بیاد یک همچنین چرت و پرتی را در چنان برنامه ای که سوپاپ بقاء شما هست بگوید که فقط شما را خشنود کند و بهتر بتواند مردم عزیز ایران را سر کیسه بکند. ای ننگ و تف بر شما بادبی شرافتان نان به نرخ روز که یکی و دو تا هم نیستید … به هر روی ننگ بر شما  و من پرسشم از شاهرودی قاتل جانی آخوند جلاد این هست که مرتیکه پوفیوز چرا نرفتی سر قبر همون رضا عرب گور به گور شده با آن پرفسور سمیعی الدنگ تر از خودت یک دخیل ببندی؟ یک مشت آدم شارلاتان دروغگو

با کمال احترام برای طراح متاسفانه نمیدانم که طراح کیست و در اینترنت هم یافت نشد ولی حتما طراح ایرانی هست که برای رد گم کنی زده است طراح ایتالیایی

شاهرودی جلاد ایرانی در کلینیک اعصاب آلمان تیتر روزنامه بیلد آلمان

 

ننگ به نیرنگ شما آخوندهای بی همه چیز که اروپا را برایتان سیاه میکنیم

و درپایان خامنه ای الدنگ، تو غلط زیادی کردی که در روز کورش جاده های منتهی به آرامگاه کورش را بستی.

پاینده ایران آزاد – خلبان آرشید مطیع قوانین – در زندان بزرگ بریتانیا – لندن

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *