دلیل بیست و یک از ۴۴

خامنه ای الدنگ و همه هم پیالگانت

روی بیست تو، بیست و یک کشیدن نیاز به روزی چونان یکم بهمن ماه داشت

نخست آنکه میدانم ده روز دیگر آسمان ایران سرخ خواهد شد و یازده بهمن آنچنان خواهد شد که خواهی دید

ولی امروز یکم بهمن ماه را که روز زایش فردوسی گرانمایه نامیده اند هرچند خالقی مطلق و کزازی منبع موثقی برای آن نیافته اند و هنوز واکنشی از جنیدی نخوانده ام ،  ولی بر مبنای فرضیه که این روز را به فرض روز زایش فردوسی گرفته باشند ما نیز فرخنده میداریمش که اینجا یک لینک از پویانمایی  هزار افسان که کاری از صفار و جلالی از استودیو هوران هست را میگذارم به احترام این مرد بزرگ ، فردوسی گرانمایه که کتابش را با هواپیمای یک موتوره با دوستم فرهاد در چهل و هفت روز به دور دنیا بردیم با دو پرچم شیر و خورشید که بعنوان نخستین خلبانان ایرانی که چنین رکوردی از خودشان گذاشتند برای ایرانیان آزاده ، به همه جهانیان گفته باشیم که حکومت خونخوار اسلامی آخوندی در ایران نماینده ایرانیان آزاده ای چونان ما نیست وپیام مهر و دوستی و صلح و صفای ایرانیان را به تمام جهان برده باشیم وقتی شما آخوندهای دجال هیچ تصویری جز ترس و تروریست و بی ارزش کردن ایران و ایرانی در سطح جهان برای ما به یادگار نگذاشتید،‌ای تف به شرف نداشته شما بیاید که اینچنین ابله و کودن و کوته مغز هستید و مردم ایران اینقدر ساده دل و زود باورو  ….. بگذریم

دیگر اینکه یکم بهمن ماه ۲۵۷۶ بچه های ریستارت در سرتاسر ایران پکوندن و تو را یک قدم دیگر به اشلو شدنت نزدیک کرده اند و علیرغم هزاران فیلمی که از حرکت امشب بچه ها موجود هست ،‌ بسنده میکنم به دو فیلم که یکی تیر هوایی  مرد لر از خطه لرستان – بروجرد را نشان میدهد و دیگری نیز آتش زدن ماشین شهرداری شیراز در شهرک صدرا ،  در لینکهای زیر میتوانیم ببینیم

ویدیو بالا مربوط به شیراز-ویدیو پایین مربوط به تیر هوایی لرستان(خسته نباشید بر و بچ ریستارت) دمتون گرم

همین سه لینک برای برگ بیست و یک که بر  برگ بیست تو کشیده شود کافی هست هر چند در نگر داشتم که سوسک شدن آخوند و دو جوجه بسیجی را که حدود ده یازده سال پیش خودم درلندن سوسکشان کرده ام و فیلم گرفتم را امشب آپلود کنم ولی حقیقتش کار بچه های ریستارت خیلی به دلم نشست بنابراین آنرا به وقت دیگری موکول میکنم

با اینکه ریستارتی نیستم و از به کار بردن نام عربی رهبر ( یا به قول خودش لیدر) ریستارت  دوری میگزینم ولی جا دارد که از زحمات همه انها در زدودن خرافه مذهبی شیعه از کشورم و راهیابی به فردای آزادی و کار سترگی که  انجام میدهند سپاسگزاری کنم ،‌هر چند با تمام نگریه های ریستارت موافق نیستم ولی بیش از آن خشمگین هستم از سکوت صاحبان زر و زر و زور و یا مدیاهایی که همه با هم دسته جمعی خفه خون گرفته اند از این صلابت مردم ایران زمین و از این ایستادگی عزیزان ریستارتی که هدفمند و قوی در حال اجرا هستند

بچه های ریستارت نشان دادند که پتانسیل موجود در همبودگاه ما چگونه هست و چگونه میتوان ازقوه به فعل رسید بی آنکه قوای فاعلی صورت انفعالی به خود بگیرد/ بچه های ریستارت فوکوس هستند و میدانند که چه میخواهند و اهل مماشات و تزویر نیز نیستند. سربازان ایران هستند و در این زمان این نازنینان به کار آمدند که ایران گرامی ما را از گرداب مهلکی که چهل سال در آن گرفتار بود با چالش آتش و به صحنه کشیدن جوانان دلخون وطنم به پیش ببرند و خود شاهد آتش گرفتن بانکها و پستهای برق و از همه مهمتر مراکز فساد بسیج و  اسلامیون در ایران یعنی مساجد هستیم (هر چند که نام مسجد یا مزداکده  به خودی خود قابل احترام هست ولی نه از نوع اسلامی اش و برای ایران امروز حتی این نام قابل احترام را نیز شاهدیم که در آتش خشم بچه های ریستارت درحال سوختن هست) و امید که به زودی بساط اسلام و شیعه را یکبار برای همیشه از ایران بزرگمان پاک کنیم  و اگر کسی میخواهد دین یا دینا یا روشنایی داشته باشد ،‌ایران از فرهنگ خودش سه حرف تولید نموده است که گفتار نیک و اندیشه نیک و کردار نیک و اگر هم میخواهی که اهل اندیشه و وارهیده از واژه دین و دینداری باشی که  باز در لایه گفتار نیک و اندیشه نیک و کردار نیک میتوانی خودت را بپیچانی و زندگانی را به با ارزشهای شخصیت یک انسان سالم که صد ویژگی آن نیز بررسی شده است به پیش ببری

منتظر یازدهم بهمن ماه ۲۵۷۶ میشویم ،‌ روزی که ماه ها هست گفته ام حادثه ای در آن اتفاق می افتد و نه اهل خرافه هستم و نه اهل آنکه بگویم غیبی بر کسی نازل میشود و یا اینکه گذشتگان از حال آیندگان آگاه بودند یا هفتصد سال پیش یا هزاران سال پیش امروز ما پیشگویی شده است!‌خیر چنین چیزی از نگاه علمی ،‌امکان ندارد حال ممکن است شبه علم به آن پرداخته باشد که جایش در این مقال نیست. نگاه من به مسیله یازدهم بهمن  فقط یک خرد مشکوک در بخشی از مغز من هست که هنوز پاسخی برای اینگونه خردورزیم نیافته ام بلکه تصویری هست که در مغز من شکل میگیرد به مانند دو فرمول ریاضی که کشف کرده ام و این نوع کارکرد مغز من هست و نگرش من هم روی یازده بهمن امسال به همین موضوع برمیگردد که آسمان ایرانم سرخ خواهد بود و  اتفاقی خواهد افتاد که پیروزی بزرگی برای آزادیخواهان ایران خواهد بود و باز هم اشاره میکنم که مقوله همزمانی که یونگ به آن اشاره میکند را در این خرد پیش بین نمیتوان منکر بود

در اینجا نیز یک اخطار به بر و بچ حزب اتحاد میدهم که ابرگروهی که تشکیل داده اند بسیار خطرناک هست و هر چند که تلگرام به توسط دستهای پنهان و آشکار سپاه پاسداران و همچنین مجاهدین خلق جهت دهی میشود ولی ابرگروهی مثل ابرگروه حزب اتحاد باعث از دست رفتن نیروهای مخلصی میشود که میتوانند برای آزادسازی ایران و حفظ بنیان آزادی ایران بسیار موثر باشند

خامنه ای زمان اشلو شدن تو فرا رسیده است و کشور عزیزم ایران دوباره سربلند و باشکوه خواهد بود و غرور از دست رفته مان را در پس شکست سهمگین قادسیه و شکستهای بعدی از لشکر وحشی مسلمانان  به خیانت سلمان پارسی و دیگر خاینین به ایران و ایرانی ،‌دوباره باز خواهیم برگرداند و نخستین پیک شادی را بیاد جانباختگان راه آزادی ایران در پی این چهارده سده خواهیم نوشید و باز تکرار میکنم که ایران ۱۱۸۰ سال  پیش از رفتن مرتیکه عرب محمد از دهی به دهی دیگر که بخواهد مبنای تاریخ کوچی ( هجری) مسلمانان باشد،‌بلی ۱۱۸۰ سال پیش از آن ما تاریخ و تمدن و فرهنگ و شکوه و غرور پیروزی داشته ایم و فرهنگ انسانی وامدار فرهنگ انسان ایرانی هست  و فرمان کورش کبیر مصداق بارز آن هست / بنابراین نخواهیم گذاشت که  خل وضعهای مغز معیوبی مانند شما آخوندهای بی همه چیز و همه خل وضعان معتقد به شما که واقعا بایستی همگی در دارالمجانین یا دیوانه خانه بستری بشوید در سطح زنجیری با این اعتقادات اراجیفتان ،‌آن شکوه و عظمت را از ما ایرانیان به زور شمشیر بگیرید. روزی که از ایران گریختم تا به دست شما گرفتار نیایم در اندیشه آن بودم که در روز پیروزی از هر تیر چراغ برقی یک آخوند را با عمامه اش آویزان کنیم و در این میان به اندیشه بخشیدن شما رسیدم ولی امروز دوباره میگویم که تا در جنگ هستیم و شما در تلاش برای کشتن ما هستید، هر زمان دست بدهد یک آخوند را از یک تیر چراغ برق کشورم آویزان میکنم چون شما ویروسهایی هستید که تنها راه درمان ایران از شر وجود شما ،‌این خواهد بود

و درپایان باز تکرار میکنم که  خامنه ای الدنگ، تو غلط زیادی کردی که در روز کورش  دستور دادی که جاده های منتهی به آرامگاه کورش را ببندند

پاینده ایران آزاد

خلبان آرشید مطیع قوانین – در زندان بزرگ بریتانیا – لندن

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *